EGM Sözleşmeli Avukat Alımı Yedek Adayların Listesi Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2016-7.dönem sözleşmeli avukat alımı sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucu yedek aday planlamasını yayımladı. Detaylar haberimizde...

Emniyet Personeli 13.02.2017, 16:13 03.02.2019, 15:40
EGM Sözleşmeli Avukat Alımı Yedek Adayların Listesi Açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yayımladığı duyuru ile 2016/7.dönem sözleşmeli avukat alımı sözlü sınavı sonucunda yedek aday planlaması yapıldığını, planlaması yapılan adaylar, 13 Şubat- 27 Şubat 2017 tarihleri arasında istenilen belgelerle "EGM Personel Dairesi Başkanlığı-Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü – İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA" adresine başvuru yapacaklar.

İstenilen Belgeler:

* Dilekçe (form1)

* 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

* Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır)

* Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge

* Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

* Askerlik durum belgesi (aslı)

* Evlik cüzdanının 1. , 2. ve 3. sayfalarının fotokopisi (Evli olanlar için)

* Eşi kamu kurumunda çalışanların eş görev belgesi (aslı)

* Kamu kurumunda çalışanlar veya daha önce memuriyeti bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı)

* Sağlık Kurulu raporu formu (adaylar boş olarak döküp herhangi bir işlem yapmadan evrak teslimi esnasında yanlarında bulunduracaklardır)

* Güvenlik Soruşturması formu (Fotoğraflı ve bilgisayar ile doldurularak müracaat anında görevliler tarafından onaylanacaktır.) (form3).​

* En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge ve Avukatlık

Ruhsatname örneği (Sınav esnasında aslını veya noter tasdikli örneğini getiren adayların getirmesine gerek yoktur.)

* Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, “uyarma” dışında cezası olmadığına dair barodan alınacak belge. (Sınav esnasında aslını getiren adayların getirmesine gerek yoktur.)

Kanuni bir mazereti olmaksızın yukarıda belirtilen tarihler arasında başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde eksiksiz ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.

Not: Belgeleri tam olarak getirmeyenlerin atama işlemlerine başlanmayacaktır.​​​

Yorumlar (0)