Polis Akademisi, Komiser Yardımcısı Sınav Sonuçları, Amirlik Hata Sonuçları ve İşçi Sınav Sonuçları Duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeni bir duyuru yayımlandı. Duyuruda ise "İşçi Sözlü Sınav Sonuçları, Komiser Yardımcısı yedek sonuçları ile Amirlik Eğitimi Maddi Hata Sonuçları" kapsamına yer verildi.

Emniyet Personeli 07.01.2019, 20:40 07.01.2019, 23:51
Polis Akademisi, Komiser Yardımcısı Sınav Sonuçları, Amirlik Hata Sonuçları ve İşçi Sınav Sonuçları Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı Alt İşveren İşçileri Sözlü Sınav Sonucu

Polis Akademisi Başkanlığınca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, 27/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23’üncü ve Geçici 24’üncü madde kapsamında askerlik görevi hitamı sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuran ve sınava girmeye hak kazananların Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 03/01/2019 tarihinde gerçekleştirilen  “Sözlü Sınav” sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların” “Sınavın Gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrası “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca başvuru yapanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınavda başarılı olamayanlar; anılan kanun hükmünde kararnamenin 15’inci maddesi doğrultusunda, sözlü sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren üç (3) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle itiraz dilekçelerini yazılı olarak Başkanlığımız Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne kayıt yaptırmak suretiyle İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne intikal ettireceklerdir.

 İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sözlü sınav sonucu kesinleşir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

2018 Yılı 4. Dönem Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı 5.Yedek Yerleştirme Sonuçları

2018 yılı PAEM giriş sınavları sonucunda yedek aday olarak belirlenen ve 5.Yedek Planlamasında müracaat sırası gelen yedek adayların PAEM Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 22.Maddesinin 2.fıkrası gereğince en geç 10/01/2019 Perşembe günü saat 17.00’e kadar planlamaları yapılan Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Müracaat sırası gelmeyen adayların 6.Yedek planlamasını www.pa.edu.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

Erkeklerde 326. Yedek adaydan 332. Yedek adaya (332. Yedek aday dahil) kadar müracaat sırası gelmiştir. 

Adayların intibak eğitimine;

10 Adet Biyometrik Fotoğraf (sakalsız ve bıyıksız son iki ay içerisinde çekilmiş)

2 Adet Noterden tasdikli Lisans Diploması Fotokopisi ve kazandı belgesi çıktısı

2 Adet Lise Diploma Fotokopisi 

2 Adet düz lacivert renk kumaş pantolon

2 Adet Mavi Gömlek

Düz desensiz tek renk lacivert kravat

Siyah Ayakkabı (eğitim esnasında kullanılacağı için esnek ve rahat olmasına dikkat edilmesi)

Siyah Mont (Hava Koşulları Dikkate Alınarak)

Eşofman Takımı ile Spor Ayakkabısı (Siyah veya Lacivert Tek Renk)

Terlik (Mavi veya Siyah Tek Renk)

Yeteri kadar Siyah Çorap

Pijama Takımı, şampuan,banyo ve el sabunu,banyo ve el havlusu ile tıraş malzemeleri

Kış mevsimi olması dolayısıyla alt-üst siyah termal içlik 

Günlük kullanımda giyilecek elbiselerin en az 3 hafta kullanabilecek şekilde getirilmesi gerekmektedir.

İstenilen belgelerin E- Devlet üzerinden çıktıları kabul edilecektir.

Not: İntibak Eğitiminde ve Sağlık Kurulu Raporu İşlemlerinde Lacivert Pantolon, mavi gömlek, kravat ve siyah ayakkabı giyilecektir. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

2018 Yılı 5. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Maddi Hata Sonuçları

Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis  memurları arasından  (450) erkek ve (50) kadın aday olmak üzere toplam (500) personel Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne alınmak üzere İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 16 Aralık 2018 Pazar günü (11) Bölge Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan sınavın sonuçları 26 Aralık 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr  adresinden yayınlanmıştır. Anılan yönetmeliğin 17. Maddesi gereği yazılı sınav sonuçları için maddi hata dilekçesi veren personelin sınavları Anadolu Üniversitesi tarafından yeniden değerlendirilmiş olup, sınav sonuçları E-devlet şifresi ile öğrenilecektir.  

Yorumlar (0)