22 Eylül 2019 Pazar 10:08
POMEM Polis Akademisi 2 bin komiser yardımcısı ve 500 Kadın PÖH alımı son başvuru tarihi ve şartları
banner724

Polis Akademisi haftalar önce 200'ü kadın olmak üzere tam 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat alınacağı duyurusunda bulunmuştu. Adaylar heyecanla başvuru tarihlerini beklerken geçtiğimiz günlerde beklenen açıklama geldi. 25. Dönem POMEM PÖH ve PAEM komiser yardımcısı alım başvuruları başladı! Başvurmak isteyen adaylar Polis Akademisi tarafından duyurulan başvuru şartlarını ve detayları merak ediyor. Peki, POMEM özel harekat başvurusu nasıl yapılır? PAEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alacak. Polis Akademisi Başkanlığı yaptığı duyuru ,şe özel harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans mezunu 500 kadın öğrenci alacak. Başvurular ise 27 Eylül tarihine kadar yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Özel harekatçı olmak isteyen kadın adaylarda aranan özellikler ise 1992-2001 tarihleri arasında doğmuş olmak ve 162 cm'den kısa boylu olmamaki sağlık şartları yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımış olmak. Adayların en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Öte yandan Polis Akademisi Başkanlığı, 2 bin komiser yardımcısı adayı alacağının da duyurusunu yaptı. Buna göre; Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın, 1.800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacak.

Komiser yardımcılığı başvurularının da 27 Eylül tarihine kadar yapılması gerekiyor. Komiser yardımcısı olmak isteyen adaylarda aranan özellikler ise 1990 ve sonrası doğumlu olmak ve erkek-kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak ve sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımış olmak gerekiyor.

KAMUYA MEMUR ALIMI HIZLANDI

Hem adli yılın açılması, hem eğitim öğretim yılının başlaması ile kamuda da eleman alımı hızlandı. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı, 1.000 adli yargı hakim ve savcı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı, 100 idari yargı hakimi alımı yapacak. Adaylar yazılı yarışma ve mülakat ile alınacak. Yazılı yarışma sınavları 29 Aralık tarihinde yapılacak. Sınava başvurular ise 31 Ekim'de başlayacak, 7 Kasım'da son bulacak. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 kaymakam adayı alacak. Sermaye Piyasası Kurulu da İstanbul'da görevlendirilecek. 20 uzman yardımcısı alımı yapacak. Uzman yardımcılığı için son başvuru tarihi ise 27 Ekim. Ekim ayı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli pilot ile 1.150 orman mühendisi ve 2.700 orman muhafaza memuru, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 21 sözleşmeli bilişim personeli, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul'da istihdam edilmek üzere, 5 fon denetçi yardımcısı, 15 fon uzman yardımcısı ve 15 fon avukatı alımı yapacak.

POMEM PÖH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

POMEM (PÖH) BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Başvuruda istenen belgeler ve başvuruların alınması

PAEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (KOMİSER YARDIMCILIĞI)

Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak e devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

PAEM KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) 2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak,
4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, (01/01/1990 ve sonrası doğanlar)
5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
15) Eğitim-Öğretim dönemi başladığında (intibak eğitimi dahil) adayların silah altında bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle; şahsen başvuru esnasında erkek adaylar 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge ibraz etmek zorundadırlar.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2019-2020 eğitim - öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın,1.800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı Ön Başvuru işlemleri 17 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; adaylar 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ön başvurularını yapabilecekler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hanife 2019-09-22 10:23:26

keske 1991 de dahil olsa

Avatar
Caglar 2019-09-22 23:18:52

Ortaögretim oluyormu boy 183

Avatar
Fatma 2019-09-22 20:44:10

Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?