Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Tazminat davası açabilirsiniz

İş yerinde işveren tarafından çalışanlara ayrım yapılması yasak. Çalışanın işten ayrılma durumunda mağdur olmaması için 3 ayrı tazminat sistemi vardır. Bunlar ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve geri dönüş tazminatı (Kötü niyet tazminatı)'dır. Ayrımcılık yapılması durumunda işverene kötü niyet tazminatı açılabiliyor. Bu durum herkes tarafından bilinmiyor. İşte detaylar...

Genel 13.06.2019, 17:18 13.06.2019, 21:50
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Tazminat davası açabilirsiniz

İş yerinde herhangi bir ayrım yapılmasındaçalışan tarafından işverene tazminat açma hakkı doğuyor. Özellikle cinsiyet ayrımı yapıp kadın çalışanlara daha az maaş verilmesi yüksek tazminat getirebiliyor. Çalışanların işten ayrılma durumunda mağdur olmamaları için 3 ayrı tazminat sistemi vardır. Bunlar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, geri dönüş tazminatı (Kötü niyet tazminatı) bulunuyor. Peki ayrımcılık tazminatı nedir? İşte detayları...

Kötü niyet tazminatı açılabilir

30 kişiden az personeli olan şirketlerin çalışanlarının ise farklı bir güvencesi bulunuyor. Bu çalışanlar işe geri dönüş davası açamıyorlar ancak 'kötü niyet tazminatı' ile alacakları parayı 3'e katlayabiliyorlar. Kötü niyet tazminatı fesih hakkını kullanırken işverenin yaptığı hatalarla ortaya çıkıyor. Birçok çalışan bundan habersiz olduğu için de bu tazminatı kaçırıyor. Oysa ihbar tazminatının 3 katı ödeniyor ve ciddi bir tutar oluşturuyor.

Burada çalışanın işten çıkarılırken haksızlığa uğraması söz konusu. Örneğin; bir işçi sadece evlendiği için ya da hamile kaldığı için işten atılmışsa devreye kötü niyet tazminatı giriyor. Yine ırk, cinsiyet ayrımı, sendika üyeliği, hakkını arama gibi konularda da kötü niyet tazminatına hükmediliyor.

Bir işveren işçinin gerçek maaşını bordroya yansıtmıyor ve prim vergisi kaçırıyorsa çalışan da bunu Çalışma Bakanlığı'nın ALO 170 hattına bildirmişse bu sebeple çıkartıldığında kötü niyet tazminatı devreye giriyor.

Ayrımcılık tazminatı açılabilir

4857 sayılı İş Kanunu'nun 'Eşit davranma ilkesi' başlıklı 5'inci maddesinde şöyle deniliyor: "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir."

Yasada da görüldüğü gibi ayrımcılık yapan işveren 4 aya kadar tazminat ödemekle yükümlü oluyor.

Yorumlar (1)
Mustafa 5 ay önce
Iş ariyorum işitme engelliyim bilginize