Genel af ve ceza indirimi hakkında son dakika gelişmeleri! Erdoğan'ın af açıklamasına göre af yasası hangi suçları kapsayacak?

Af yasası son dakika gelişmelerini sizler için derledik... MHP liderinin teklifiyle af yasası gündeme gelmiş ve o zamandan itibaren binlerce mahkum ve mahkum yakını 'Genel af ve ceza indirimi meclise ne zaman gelecek?' sorusunu merak etmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af açıklaması gündeme oturdu ve af yasası kimleri kapsayacak konusu araştırılmaya başlandı. Erdoğan: "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz" diye konuşmuştu. Peki, hangi suçlara af olmayacak? Kimler aftan yararlanacak? İşte konuya ilişkin son detaylar...

Genel 03.06.2019, 11:59 03.06.2019, 12:37
Genel af ve ceza indirimi hakkında son dakika gelişmeleri! Erdoğan'ın af açıklamasına göre af yasası hangi suçları kapsayacak?

Af yasası ve ceza indirimi son dakika gelişmeleri! Af yasası son durum itibariyle mecliste ne zaman görüşülecek? İşte tüm detaylar...

Bahçeli gündeme getirmişti

MHP liderinin gündeme getirmesiyle mahkuma genel af ve ceza indirimi yasası hakkında gündem uzun süredir yerini koruyor.

Devlet Bahçeli, seçimden önce katıldığı televizyon programında, "Af konusu rafa mı kalktı" sorusunu "Önerimiz var meclise de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız." diye yanıtlamıştı.

Erdoğan af açıklaması

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Esenler'de Kadir Gecesi nedeniyle düzenlenen programda ilk kez net bir açıklama yaptı. Erdoğan kendisini dinleyenlerin dile getirdiği af taleplerini yanıtsız bırakmayarak, Adalet Bakanlığının konuyla ilgili çalıştığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayak üstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var."

Af yasası ne zaman meclise gelecek?

Mecliste af görüşmelerinin ne zaman yapılacağını da açıklayan Erdoğan, "İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." şeklinde konuştu.

Peki, af yasası kimleri kapsayacak? Af yasasının içeriğinde hangi suçlar olacak ve hangi suçlar af kapsamına alınmayacak?

Erdoğan'ın açıklaması ardında kapsama alınacak suçlar ve infaz süreleri hakkında yapılan araştırmalara göre;

Ceza infaz süreleri düşürülecek ve adli suçlarda infaz süresi yüzde 66'dan 50'ye çekilecek

Ceza infaz süreleri düşürülecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Adli suçlarda yüzde 66 olan bu sürenin yüzde 50'ye doğru çekilmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenleme ile aynı zamanda 2004 öncesine dönülecek. 2004 yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kanununa göre cezaevinde kalma süresi yüzde 66'a yükseltilmişti.


10 yıl hapis cezası alanın cezaevinde  yatma süresi 6 yıl 6 aydan 5 yıla inecek

 Bu durumda 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde 6 yıl 6 ay cezaevinde kalırken bu süre yeni düzenleme ile 5 yıla inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50'sini çekenler cezaevinden çıkacak.

Denetimli serbestlik süresi 2 yıldan 3 yıla çıkacak

Şartlı tahliye için gereken 2 yıllık infaz süresi 3 yıla çıkarılıyor.

Terör suçlarına kesinlikle indirim ya da af uygulanmayacak

Terör suçları için ise ayrı bir infaz oranı uygulanıyor. Ancak yapılan hazırlıkta terör suçlarına ilişkin herhangi bir indirim yapılması öngörülmüyor.

Af kapsamına girmeyecek suçlar:

Atatürk'e, meclise, cumhurbaşkanına hakaret

Anayasa 

Terör ve devlete karşı işlenen casusluk suçları

Silahlı isyan girişimi 

Tecavüz ve cinsel saldırı


Kadın ve çocuk cinayetine süre indirimi değil arttırma uygulanacak

Toplumu derinden etkileyen ve kamu vicdanını sızlatan kadına şiddet kadın cinayetleri, çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve cinayetler için ise ayrı bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu suçlar için cezaevinde kalış sürelerinin arttırılması düşünülüyor. Bu kapsamda kadın cinayetleri içns en az 40 yıl, çocuk suçlarında da 50 yıl cezaevinde kalması üzerinde duruluyor. Bu yönde bir düzenleme yapılması bile cezaevinde bulunanların indirimden yararlanması ve cezalarını mevcut sisteme göre çekmeden dışarı çıkmalarına izin verilmeyecek.

Açık cezaevine nakiller arttırılacak

 Hükümlülerin açık cezaevine alınma sürelerinin gözden geçirilmesi de masada bulunuyor. Daha kısa sürede açık cezaevine geçişler sağlanarak cezaevlerindeki sıkıntı giderilmeye çalışılacak.

Ekonomik basit suçlar için hapis değil para cezası

Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi düşünülüyor. Hangi suçların bu kapsama alınabileceğine bakılıyor.

Af yasası ve ceza indirimi Adalet Bakanlığı'nın bu hafta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında görülüyor. Belge yayınlandıktan sonra hukuk sistemiyle ilgili birçok yeni düzenleme ve değişikler yapılmıştı. Peki yargı reformu kapsamınnda neler vardı?

Reform paketinde neler öne çıktı?

Yargı Reformu Strateji Belgesi, içerdiği amaç, hedef ve faaliyetlerle 2023 Yargı Vizyonu'nu ortaya koyuyor. “Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi” anlayışı doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar, “insan odaklı” bir yaklaşımı yansıtıyor. Türk adalet ve yargı sistemine ilk defa kazandırılacak pek çok uygulama ve düzenlemenin yer aldığı Belge'de şu faaliyetler öne çıkıyor:

“İnsan Hakları Eylem Planı” hazırlanacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla mevzuat değişiklikleri yapılmasını öngörüyor. Bu çerçevede, hak ve özgürlüklere ilişkin standartların yükseltilmesine yönelik mevzuat paketleri hazırlanacak. Ayrıca, ifade özgürlüğüne ilişkin davalarda kanun yolu güvencesi artırılarak ilgili kararların istinaf incelemesinden sonra Yargıtay tarafından da incelenmesi sağlanacak. Tutuklama tedbirine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek ve tutukluluk süreleri soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenecek. İnternet erişim engelleme usulleri ele alınarak bu konuda uluslararası standartlara uygun bir mevzuat altyapısı oluşturulacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlaline ilişkin başvurular için yeni bir mekanizma hayata geçirilecek. Yeni bir “İnsan Hakları Eylem Planı” hazırlanarak hak ve özgürlüklere ilişkin ayrıntılı düzenlemeler ortaya konulacak.

Hâkim ve savcılara “coğrafi teminat”

Yargı Reformu Strateji Belgesi, “Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi” amacı doğrultusunda önemli düzenlemelere yer veriyor. Bu çerçevede, hâkim ve savcıların mesleki açıdan güçlendirilmesi amacıyla ilk defa “coğrafi teminat” sistemi getirilecek. Böylece, belli bir kıdemdeki hâkim ve savcıların görev yerleri, mesleki başarılarının da gözetilmesi suretiyle istekleri olmaksızın değiştirilemeyecek. Hâkim ve savcılığa girişteki mülakat heyeti genişletilecek. Belirli görevler için mesleki kıdem şartları tekrar belirlenecek. Hâkim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek.

Hukuk eğitimi için yeni model

Yargı Reformu Strateji Belgesi, hukuk eğitiminden başlayarak hukuk mesleklerine girişi de kapsayacak şekilde yeni bir insan kaynakları modeli ortaya koyuyor. Bu çerçevede, hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve kontenjanları ile fakülteye girişte aranan başarı sıralaması ölçütü yeniden belirlenecek. Hukuk fakültelerinde okutulan müfredat yenilenecek. Ayrıca, iki önemli düzenleme ilk defa hayata geçirilecek. Bunlardan biri, “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” getirilmesi, diğeri ise Türk yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesinin kazandırılması olacak.

Hâkimler, ceza ve hukuk hâkimi olarak ihtisaslaşacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi, performans ve verimliliğin artırılmasına vurgu yapıyor. Bu çerçevede, HSK'da “Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Merkezi” kurulurken, uzun süren soruşturma veya davalar için “Performans Esaslı İzleme Sistemi” oluşturulacak. “Yargıda Hedef Süre” uygulaması geliştirilecek. Hâkimlerin ceza ve hukuk hâkimi olarak ihtisaslaşması sağlanarak Türk yargı sisteminde bir ilk gerçekleştirilecek. Bir başka ilk uygulama ise çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemelerinin kurulması olacak. Ayrıca, istinaf mahkemeleri güçlendirilecek. Bilişim sisteminin yurt dışı temsilcilikleri ile entegrasyonu sağlanacak. Video konferans yoluyla ifade ve beyan alınmasını mümkün kılan SEGBİS sistemi adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında da kurulacak. Mahkeme nöbet sistemi geliştirilecek. Mahkeme yazı işleri müdürlüğü “kariyer meslek” olarak yeniden yapılandırılacak.

Avukatlık mesleğine giriş sınavı getirilecek

Yargı Reformu Strateji Belgesi, savunma hakkının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik önemli düzenlemeler öngörüyor. Bu çerçevede, bir ilke imza atılarak avukatlık stajına başlamak için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”nda başarılı olma şartı getirilecek. Savunmanın yargılamalara etkin katılımı temin edilecek. Bazı iş ve işlemlerin avukat aracılığıyla yapılması sağlanacak. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda yeni bir düzenleme hayata geçirilecek. Kamu avukatlarının özlük hakları geliştirilecek. Avukatlara ilk defa yeşil pasaport alma hakkı tanınacak.

Engelli ve yaşlı dostu uygulamalar geliştirilecek

Yargı Reformu Strateji Belgesi, “erişilebilir bir adalet sistemi” vizyonu doğrultusunda çeşitli düzenlemeler içeriyor. Bu çerçevede, dava açma ve kanun yoluna başvuru gibi süreler yeknesak hale getirilecek. Görevsizlik ve yetkisizlik kararlarından dolayı yargılamaların uzamasının önüne geçilecek. Adli yardım sistemi güçlendirilecek. Kadın haklarına ilişkin uygulamalar geliştirilecek. Vatandaşların hukuki konularda danışmanlık hizmeti alabilecekleri ofisler oluşturulacak. Engelli ve yaşlıların adalet hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştırılacak. Tanıklığa yönelik uygulamalar geliştirilecek.

Ceza infaz sisteminde yeni düzenlemeler yapılacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi, “Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması” amacı doğrultusunda yapılacak önemli düzenlemelere yer veriyor. Bu çerçevede, Cumhuriyet savcılarının takdir yetkileri genişletilecek. Bazı fiillere yönelik soruşturmalar fail ile savcı arasında anlaşmayla sonlandırılabilecek. Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunları adli kollukta istihdam edilecek. Ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi müesseselerinin uygulama alanı genişletilecek. İddianamenin iadesi müessesesinin kapsamı artırılacak. Mevzuatta suç olarak düzenlenen bazı fiiller idari yaptırıma dönüştürülecek. Takibi şikayete bağlı suçların kapsamı genişletilecek. Bazı basit fiillere ilişkin süreçlerin kısaltılması için yeni bir usul getirilecek. Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçüklerin ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilmesi sağlanacak. Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek. Adli Görüşme Odaları ülke geneline yaygınlaştırılacak. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının, elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak.

Çocuk teslimi icra sisteminden çıkarılacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde altı çizilen önemli hususlardan birini, “hukuk yargılaması ile idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması” oluşturuyor. Bu çerçevede, küçük miktarlı talep ve davalarla ilgili süreçler hızlandırılacak. Yargı harçları sadeleştirilecek. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkarılacak. Noter yardımcılığı müessesesi oluşturulacak. Noterliklerin sayısı artırılacak.

Uyuşmazlıklarda “dostane” çözümler yaygınlaştırılacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını öngörüyor. Bu çerçevede, cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek. Şiddet içermeyen uyuşmazlıklarda mahkeme temelli aile arabuluculuğu uygulaması getirilecek. Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru dava şartı olacak.

Yorumlar (25)
Ali 5 ay önce
Af af af istiyoruz artık ya
Ayten 5 ay önce
Seçimden sonra çıkacağına inanmıyoruz. Lafla peynir gemisi yürüten bir iktidar
Ayten 5 ay önce
Seçimden sonra çıkacağına inanmıyoruz. Lafla peynir gemisi yürüten bir iktidar
Fatma 5 ay önce
Allah rızası için merhamet edin sayin cumhurbaşkanımız sizi merhametli kimliginizle biliriz tanırız Peygamber aşkına duy onca mazlumun anaların çocukların sesini bir an ewwel verin 5 yıl şartlı ceza indirimini Sayin Bahçelinin sunduğu teklifi bir an ewwel verin Rabbime emanet olun insaAllah seni çok seviyoruz Regisimiz...
Yusuf 5 ay önce
Çıkmasın daha iyi olur çünkü af ve yasalar suç oranını yükseltiyor ayrıca her af hırsıza dolandırıcıya veriliyor hırsıza haramzadeler af verip öbürlerine vermiyecekse hiç vermesin öbür suçlular bu ülkenin vatandaşı degilmi hani eşitlik nerde kaldı kanunlar ve yasalar önünde herkes eşitti niye ayrımcılık yapılıyor böyle adaletmi olur
Yusuf 5 ay önce
Çıkmasın daha iyi olur çünkü af ve yasalar suç oranını yükseltiyor ayrıca her af hırsıza dolandırıcıya veriliyor hırsıza haramzadeler af verip öbürlerine vermiyecekse hiç vermesin öbür suçlular bu ülkenin vatandaşı degilmi hani eşitlik nerde kaldı kanunlar ve yasalar önünde herkes eşitti niye ayrımcılık yapılıyor böyle adaletmi olur
Cnn 5 ay önce
Yusuf sen isine bak karistirma ortaligi sanane
Mahkum Eşi 5 ay önce
Yusuf bey ne diyosun sen yaaa tecavüzcüye kadın cinayetine çocuk istismarlarına bunlaradamı versin saçma sapan konuşmayın lütfen içerde kader kurbanı olan birsürü insan var çocuklar boşvere babasına hasret kendinizi biraz bizim yerimize koyun bi anlık hatta sen hiç mi hatta yapıcaksın ne oldum demiceksin bu hayatta bizde kendi halimizde yaşayan insanlardık lütfen
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın