İran Meclisi ithalata yasak getiren yasayı tekrar ele alacak

- İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Ali Rıza Beygi: - "Bu yasa birçok soruna yol açtı. Çünkü İran ile Türkiye arasında tercihli ticaret anlaşması var ve bu yasa o konuda sorun oluşturdu. Yasada yapılacak düzenleme ile bu sorunu ortadan kaldırmak için çaba gösteriyoruz" - Maden ve Sanayi Komisyonu üyesi Gulam Muhammed Zarii: - "Yasa mecliste tekrar görüşülecek ve ihtiyaç duyduğumuz malları temin edebileceğimiz şekilde yeniden düzenlenecek. Üretebildiğimiz ürünleri üreteceğiz, ithal etmemiz gerekeni de ithal edeceğiz" - İmar Komisyonu Üyesi Ebulfezl Musevi Biyoki: - "Önceliğimiz üreticimizin çıkarı ve kendi kendimize yetebilmektir. İnanıyorum ki tüm devletler gelişme sürecinde böyle bir yola başvurmuştur. Kalkınma hedefi olan ülkeler belli bir süre için bazı sınırlamalara gidebilir"

Genel 12.02.2019, 15:37
İran Meclisi ithalata yasak getiren yasayı tekrar ele alacak

TAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İranlı milletvekilleri, ülkede üretilen ürünlere benzer malların ithalatını yasaklayan yasanın bazı sorunlara neden olduğunu ve bu kanunun tekrar görüşüleceğini bildirdi.

İran-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Ali Rıza Beygi, Maden ve Sanayi Komisyonu üyesi Gulam Muhammed Zarii ve İmar Komisyonu Üyesi Ebulfezl Musevi Biyoki, ülkede üretilen ürünlerin benzerinin ithalatını yasaklayan yasayı AA muhabirine değerlendirdi.

Beygi, söz konusu yasanın iç üretimi desteklemek için ortaya konulan çabalar sonucunda ülkede üretimi yapılan malların benzerinin ithalatını sınırlayan ve yasaklayan yasanın kabul edildiğini söyledi.

Türkiye ile İran arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'na göre iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerine gümrük tarife indirimi yapması gerektiğine dikkati çeken Beygi, "Yasa Türkiye-İran tercihli ticaret anlaşması dikkate alınmadan çıkarılmıştır." dedi.

Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yasanın mecliste yeniden gündeme alınması için öneride bulunduğunu ve yakın bir gelecekte konunun meclis genel kuruluna gelerek ilgili yasada değişiklik yapılmasını temenni ettiklerini dile getiren Beygi, "Bu yasa birçok soruna yol açtı. Çünkü İran ile Türkiye arasında tercihli ticaret anlaşması var ve bu yasa o konuda sorun oluşturdu. Yasada yapılacak düzenleme ile bu sorunu ortadan kaldırmak için çaba gösteriyoruz. Yasal düzenlemede iki ülke arasındaki tercihli ticaret anlaşması göz önünde bulundurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yasa komşu ülkelerle ticaretimize zarar vermeyecek"

Maden ve Sanayi Komisyonu üyesi Gulam Muhammed Zarii de İran için istihdam meselesinin öncelikli meseleler arasında olduğunu ve bunun da üretimle mümkün olabileceğini ifade ederek, meclisin bu amaçla ülkedeki üretimi ve İran ürünlerini korumak, ekonomide kalkınmayı sağlamak için içeride üretilen ürünün dışarıdan ithal edilmemesi yönünde yasa çıkardığını aktardı.

Ülkedeki ihtiyaçların üretimle sağlanması konusunda ısrarcı olduklarını savunan Zarii, "Bu yasa ile içeride üretilmeyen ve ihtiyaç duyduğumuz kalemleri başka ülkelerden ithal edeceğiz. Çünkü ticari ilişkilerin ve alış verişin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Zarii, ihracata ihtiyaç duydukları gibi ülkede üretilmeyen ürünlerin de ithal edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu yasa komşu ülkelerle ticaretimize zarar vermeyecek ve alış verişe devam edeceğiz. İhtiyaç duyduğumuz malları dışarıdan almayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ülkelerin ekonomilerinin canlanması için iç üretime ağırlık verdiklerini ve dövizin yurt dışına çıkmamasına yönelik tedbir aldıklarını savunan Zarii, "Bu zorunluluktan kaynaklı olarak meclisimiz ülkede üretilen kalemlerin benzerinin mümkün mertebe ithal edilmemesi yönünde karar aldı. Yasa mecliste tekrar görüşülecek ve ihtiyaç duyduğumuz malları temin edebileceğimiz şekilde yeniden düzenlenecek. Üretebildiğimiz ürünleri üreteceğiz, ithal etmemiz gerekeni de ithal edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Zarii, bu yasa ile üretimi içeride yapılan ve ithalatı yasaklanan malların fiyatının artacağı ve rekabet ortamının zayıflayacağı yönündeki eleştirilere ilişkin de şunları kaydetti:

"Yasa ile rekabet ortamının azalacağı ve fiyatların artacağı yönünde halkımızın şikayetleri de oluyor. Bu şikayetler hem Çin hem de Türkiye'den ithal edilen mallar için dile getiriliyor. Ancak Türkiye ya da Çin'den ithal edilen malların içerideki üretimin düşmesine neden olduğuna ve bunun da işsizliği artırdığına yönelik şikayetler de var. Bu durum da üreticimizi ve iş adamlarımızı yapısal sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Yasanın çıkarılmasının amacı da bu sorunları bertaraf etmektir. Ancak dediğim gibi, bu daha kaliteli malların halkın hizmetine sunulmayacağı anlamına gelmiyor. Temel hedefimiz rekabeti ortadan kaldırmak değil ülkedeki üreticileri korumaktır. Diğer ülkelerle olan ticaretimize zarar gelmemesine de dikkat ediyoruz. Neticede halkın ihtiyaç duyduğu malları temin etmemiz lazım."

İmar Komisyonu Üyesi Ebulfezl Musevi Biyoki ise ABD'ye karşı büyük bir mücadelenin içinde olduklarını savunarak, "Çok ağır ve zor şartlarda en azından bağımsızlık ve emniyetimizi korumamız ve tehditlere karşı koyabilmemiz gerekiyor. Halkımızın geçim ve diğer problemlerini de tam anlamıyla giderebilmemiz lazım." görüşlerini paylaştı.

Enerji, gıda, sanayi, otomotiv ve diğer alanlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve bağımsızlıklarını muhafaza etmeleri gerektiğini ileri süren Biyoki, ekonomi, sanayi ve üretim politikalarının da bu doğrultuda belirlendiğini aktardı.

Üretimi içeride yapılan kalemleri kalıcı hale getirmekte ısrarcı olacaklarını dile getiren Biyoki, "Stratejik öneme sahip malları kendimiz üretmeliyiz. Örneğin, buğday stratejik bir tahıldır ve ağır yaptırım şartlarında istiklalimizi koruyabilmemiz için bu tür ürünlerde kendimize yetebilmeliyiz. İlaç konusu da böyledir, ilaç konusunda da ilerlememiz lazım ve kendimize yetecek kadar üretebilmemiz gerekiyor." dedi.

Ülkedeki üretime öncelik verilmesinin üretici ve sanayicinin çıkarına bir durum oluşturduğunu ifade eden Biyoki, "Önceliğimiz üreticimizin çıkarı ve kendi kendimize yetebilmektir. İnanıyorum ki tüm devletler gelişme sürecinde böyle bir yola başvurmuştur. Kalkınma hedefi olan ülkeler belli bir süre için bazı sınırlamalara gidebileceğini" kaydetti.
Yorumlar (0)