Kadir Gecesi nedir? Kuran’da Kadir gecesi nasıl anlatılır? Bu gece hakkında yanlış bilinenler!

Kadir Gecesi nedir? Kuran’da Kadir gecesi nasıl anlatılır? Bu gece hakkında yanlış bilinenler!

Konuya başlamadan, aşağıda ki videoyu sonuna kadar dinlediğinizde göreceksiniz ki Kuran'ı Kerim, herkesin Kadir gecesinin farklı günlerde olabileceğini ve bazılarının da hiç kadir gecesinin olmayacağını anlatıyor... Kuran’da ve birçok Fıkıh ve ilmihal kitaplarında Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Fıkıh ve ilmihal kitaplarında Kadir gecesinde yapılan ibadetlerin bin aydan daha hayırlı olduğunun altı çizilerek kadir gecesinde yapılacak ibadet şekillerine yer verilse de, Kur’an ı

Herşeyin en doğrusunu sadece ve sadece Kuran'ı Kerim bilir. Allah, kimsenin anlayamacağı, idrak edemeyeceği, bazı konuları sır olarak saklayacağı bir kitap göndermez. Zira Allah Kuran'da ''biz hiçbir konuyu açıkta bıraklmadık. Herşeyi apaçık anlattık'' demezdi. Ama Allah'ın koruması altında olan Kuran'ı kerimi hristiyan ve yahudiler gibi değiştiremeyenler, meallerde geçen sözcük ve kavramların anlamını değiştirdiler.. Sadece aşağıda belirtilen videoyu ön yargısız sonuna kadar dinlediğinizde tüm algılarınız değişecek ve islamiyeti, insaların nasıl kendi çıkarlarına göre değiştirdiğini göreceksiniz. 

Bildiğiniz gibi dini din olmaktan çıkarıp, belirli bir sıradan ritüel haline getirme ve dini kendi amacının dışında başka bir hedefe getirme/saptırma girişimlerinden bir tanesi de Kadir Gecesi anlayışıdır. Kuran’ı Kerimde Kadir Süresi diye bir sure var. Surede kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir. Ama bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi, farklı bir şekle sokularak Müslümanları İslam dışı inanışlara ve davranışlara sevk ettirdiler. Ve böylece konu mecrasından çıktı ve bir başkalarının çıkar, bonus olarak kullandıkları bir malzeme haline dönüşüverdi. Onun için özellikle Ramazan ayında (Ramazan ayı, en sıcak ay demektir) geldiği bildirilen Kadir Gecesi’ni, daha doğrusu Kadir suresinin (Kadr suresi) Kuran’da ki şekli ile, anlaşılması gerektiği şekli ile, Kuran referanslarıyla taktim etmek gerekiyor.

KADİR GECESİNİN NE OLDUĞUNU KURAN’DAN ÖĞREN

Kadir Gecesini, kul eliyle şekillendirilmiş kitaplardan değil, ‘’herşeyi apaçık bir şekilde anlattık’’ diyen Allah’ın kelamı olan Kur’an’ı Kerim’den öğrenmemiz gerekiyor. Gerçekten de kadir Gecesi nedir? Allah, bin aydan daha hayırlıdır demek le bizlere ne demek istiyor? Kuran’da kadir gecesi ile ilgili bizlere ne gibi bilgiler veriliyor? Bugüne kadar bizlere Kadir gecesi Kuran dışı söylemlerle şekillenen bir inanış olarak mı anlatıldı?

Kadir gecesi ile ilgili tüm gerçekler aşağıda ayrıntılı olarak ve video anlatımı olarak verilmiştir. Videoyu veya video altında belirtilen Kur-an anlatımını sonuna kadar dinlediğinizde/okuduğunuzda, bugüne kadar kadir gecesi hakkında söylenenleri tekrar tartışmaya açacaksınız. Özellikle videoyu sonuna kadar dinlemeniz, Kadir Gecesinin asıl anlamını, Allah'ın Kuran'da Kadr gecesini nasıl anlattığını, niye anlattığını tam olarak öğrenebilmeniz için çok önemlidir. 

Kadir gecesi ismi Peygamber efendimiz Muhammet (A.S)’a ilk defa Kur’an ile bildirilmiş ve bu tamlama ilk defa Kur’an ile Arap diline girmiştir. Bu sebeple Kadir Gecesi’ni doğrudan Kur’an’dan öğrenmemiz gerekmektedir.

KADİR SURESİ MEALİ

1.Şüphesiz Biz, değerli sayfalar içindeki Kur’ân’ı Kadr gecesinde indirdik.

2.Kadr gecesi nedir; sana ne bildirdi/öğretti?

3.Kadr gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4,5.Haberci âyetler, içlerindeki ruh; can katan, canlı tutan güçleriyle Rablerinin izniyle/ bilgisi gereği, o şafak sökene kadar/aydınlığa kavuşuncaya kadar iner dururlar; her bir işten.

KADİR SURESİNİN IŞIĞI ALTINDA KADİR GECESİ’NE

Kadir” sözcüğünün “kader, takdir” anlamından yola çıkarak, “Kur’an’ın inişinin takdir edildiği yani, indirilmesinin belirlenip de indirildiği gece” anlamı verilebilir.

Kadir” sözcüğünün “kadir, kıymet, haysiyet ve şeref” anlamları dikkate alınarak da “kıymet, şeref gecesi” anlamı verilebilir.

Böylece her iki anlamda da Kur’an’ın değeri şerefi belirtilmiş olur.

KADİR GECESİ NE ZAMANDIR?

Bakara suresinin 185. ayeti Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiğini, Duhan ve Kadir sureleri de Kur’an’ın gece vakti indirildiğini bildirmektedir. Ama Kur’an’da, bu gecenin Ramazan ayının hangi gecesi olduğuna dair bir bilgi yer almamaktadır. Kadir suresinde, Kadir Gecesi’nin değerinin bildirilmiş olmasına karşılık tarihinin, zamanının bildirilmemiş olması, bize göre Kur’an’ın öneminin, o gecenin öneminden daha ön plânda tutulması gerektiğini anlatmaktadır. Çünkü o geceye, kadir suresinde bildirilen değeri kazandıran; Kur’an’dır. Yani önemli olan o gece değil, o geceyi özel bir gece hâline getiren “esas değer”dir; Kur’an’dır.

Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu, kesin belirlemelerle ifade edilmiş şekilde, “hadis” damgalı rivayetlerde bile yer almamıştır. Aslında evinin duvarında takvimi, masasında ajandası olmayan peygamberimizin bu gecenin hangi gece olduğunu bilmemesi veya hatırlamaması çok doğaldır. Ama onun da hayatını değiştiren bu olayı biliyor olması ve Allah’ın Kur’an’daki öğretisine sadık kalarak, bu olayda Kur’an’dan başka hiçbir şeyin önemli olmadığı gerekçesiyle gece hakkında bilgi vermemesi, akla daha yakın gelmektedir.

Böyle olmasına rağmen rivayetler bu konuda da devreye girmiş ve Kadir Gecesi’nin kesin zamanını haber veren hepsi birbiriyle çelişkili yüzlerce ifade, “hadis” adı altında piyasaya sürülmüştür. Bunlar, tutarsız ve çelişkili oluşları bir yana, düşük ifadeli oluşları yönüyle de peygamberimize hiç yakışmayan uydurmalardır. Bir örnek vermek gerekirse, Kadir Gecesi’nin ramazan ayının 27. gecesi olduğunun gerekçesi şöyle açıklanmıştır: Kur’an’da üç kez tekrar edilmiş olan “Leyletü-l Gadr (Kadir gecesi)” ifadesi, Arap harfleriyle yazıldığında dokuz harften oluşmaktadır. Demek ki, Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunun formülü; “3 tekrar X 9 harf = 27. gece”dir. İşte, Kur’an’dan onay almayan bu uydurmalar, Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu böylesine basit, böylesine komik formüllerle ispat (!) etmektedir.

İşin aslında ise, Kur’an’ın inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi, geçmişte kalmıştır, tekrarı da olmayacaktır. Çünkü Kur’an, kesin olarak bilinmeyen bir tarihte inmeye başlamış ve inişi tamamlanmıştır. İkinci bir Kadir Gecesi’nin yaşanması mümkün değildir.

HERKESİN BİR KADİR GECESİ OLMALI

Bizim Kur’an ile tanıştığımız, onu hayat reçetesi, rehberimiz, ışığımız, ruhumuz, şifamız, ibret levhamız, hayat düsturumuz, hayat yönetmenimiz yaptığımız gecedir Kadir Gecesi. Kuran’la yaşayanın gündüzdür, saattir, dakikasıdır, saniyesidir kadir gecesi.

Gerçekten de insanın Kur’an’a sarıldığı an, onun hayatının dönüm noktasıdır. O an, bin aydan, bir ömürden belki milyonlarca aydan bile daha hayırlıdır. Çünkü kurtuluş, Kur’an’ın tanınmasına, ona inanılmasına, içeriğinin anlaşılıp uygulanmasına, kısaca; Allah’a teslim olunmasına bağlıdır. Dinimizde faziletli zamanlar ve mekânlar asla yoktur ama faziletli ameller vardır. Faziletin dereceleri de, yapılan işin zahmeti ve emeğiyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla keramet gecede değil, KUR’AN’DADIR.

ARAPÇADA ‘’BİN AY’’ BİNLERCE AY DEMEKTİR!

Konu özetlenecek olursa, Kadir Gecesi, Kur’an’ın indirilmeye başlandığı ilk gecedir. Peygamberimize elçilik görevi ilk bu gecede verilmiştir ve bu görev, âlemlere (tüm milletlere ve canlı-cansız tüm varlıklara) rahmet içindir. Öyleyse bu ilk gece âlemler için bir dönüm noktası olmuştur. Âlemlerin kurtuluşu da bu Kur’an’ın insanlığa gelişi ile olacağından, herkesin hayatını etkileyen özel anlar gibi, bu gecenin bin aydan daha yararlı olması tabiîdir. “Bin ay” ifadesi de çokluktan kinaye olup, “Binlerce ay” anlamındadır.

KADİR GECESİ HAKKINDA SÖYLENEN YALANLAR

Ayetlerin bu mesajını alamayan ya da alıp çarpıtan zihniyet, önce kerameti geceye yüklemiş sonra da “Bu gece bütün günahlar affolunur” tarzında birçok yalan ortaya atmıştır. Bu çarpık zihniyete göre; yıl boyunca her türlü haramı, günahı işlemiş ve Allah’ın emirlerini çiğneyip Müslüman olmanın gereklerinden uzak yaşamış olanlar, bu gecenin yüzü suyu hürmetine affedilecekler ve bütün ömrünü Allah’a saygıyla geçiren ve haramdan, günahtan kaçınan kişilerin seviyesine geleceklerdir. Başka bir bakış açısı ile; Kadir Gecesi’nden bir gün evvel ölenler günahlarıyla ölecekler, Kadir gecesinden sonra ölenler ise affedilmiş olarak öleceklerdir.

Böyle haksızlıkların Allah’a yakıştırılması öncelikle büyük bir cinayettir. Bu tip hastalıklı görüşler, insanların, Allah’ı sadece böyle ikramiyeli gecelerde hatırlamalarına, İslâm’ı sadece böyle gecelerde yaşamayı yeterli görmelerine ve kulluk görevlerini yapmamalarına yol açar. Diğer taraftan, Kadir Gecesi’nde affa uğrayacağını düşünen kişi için cezaların caydırıcılık özelliği kalmaz ve bu uygulama insanları âdeta suç işlemekten çekinmez yapar. Sonuç olarak bu yalan yanlış rivayetler, senenin her gününde, her saatinde, her saniyesinde mükemmel bir şekilde yaşanması gereken İslâm dinini, sadece belli bir gün ve gecelerde yaşanır hâle getirir, getirmiştir de.

Kadir gecesi hakkında Kuran’da anlatılan tüm ayrıntılara ulaşmak için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Haberler
Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler