SETA'dan "Yerli ve Milli Enerji Politikaları Ekseninde Kömür" analizi

- Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Yerli ve Milli Enerji Politikaları Ekseninde Kömür" başlıklı analizi yayımlandı - Analizden: - "Türkiye'nin enerji alanında dikkat çeken başlıca sorunları enerji arz güvenliği, dışa bağımlılık ve bunların beraberinde getirdiği risklerdir" - "Türkiye'nin özellikle dış tedarikçilere olan yüksek oranlı bağımlılığını azaltmak adına enerji portföyünde oldukça önemli bir yeri olan kömürden daha fazla faydalanılması gerekmektedir"

Genel 12.02.2019, 18:30
SETA'dan

İSTANBUL (AA) - Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) "Yerli ve Milli Enerji Politikaları Ekseninde Kömür" başlıklı analizinde, kömürün küresel enerji piyasaları ile Türkiye'deki yeri ve önemi, kömür kullanımının çevresel açıdan etkileri ve söz konusu kaynağın Türkiye'nin enerji politikaları bağlamındaki konumu incelendi.

SETA Enerji Araştırmaları Direktörlüğü'nden İsmail Kavaz tarafından kaleme alınan çalışmada, başta kömür ile ilgili dünya ve Türkiye'deki genel durum verildikten sonra kömürün çevre ve iklim bağlamında değerlendirilmesi yapılarak milli enerji politikaları kapsamındaki yeri analiz edildi.

Bir enerji kaynağı olarak kömürün küresel piyasalar açısından önemine vurgu yapılan analizde, söz konusu kaynağın çevre ve iklim bağlamında da değerlendirilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Dünya genelindeki karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 45'inin kömür kullanımından kaynaklandığına dikkati çekilen çalışmada, temiz ve verimli kömür teknolojileri sayesinde çevre tahribatının önüne geçilebileceği aktarıldı.

- İthal kaynak cari açık ve ekonomik denge üzerinde bir baskı unsuru

Türkiye açısından kömürün yeri ve önemine de değinilen çalışmada, Türkiye'nin tarihsel süreç içerisindeki kömür üretim ve tüketim miktarlarının yanı sıra elektrik enerjisi kurulu gücünde kömür kullanım oranları verildi.

Türkiye'deki ispatlanmış kömür rezervlerinin yaklaşık 18,5 milyar ton seviyesine geldiği dile getirilen analizde, son dönemde kömür üretim miktarının ise 100 milyon ton eşiğini aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaşıldığı kaydedildi.

Diğer taraftan Türkiye'de yerli kömür olarak yaygın bir şekilde kullanılan linyitin düşük kalorifik değere sahip olmasından ötürü ithal kömüre olan eğilimin devam ettiğine işaret edilerek, bu durumun Türkiye'nin fosil enerji kaynaklarında zaten yüksek düzeyde olan dış bağımlılığını arttırdığı belirtildi. Ayrıca bahsi geçen yüksek oranlı ithal kaynak bağımlılığının cari açık ve ekonomik denge üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'nin özellikle enerjide ithal kaynaklara olan bağımlılığını azaltmak adına yerli kaynakların kullanımına yönelik politikaların ön plana çıktığı ifade edilen analizde, kömür ile ilgili hayata geçirilen ve planlanan stratejilerden bahsedildi.

-"Yerli kömür kullanımı yaygınlaştırılmalı"

Analizde Türkiye'nin rezerv potansiyeli bakımından petrol ve doğal gaza oranla kömürde daha iyi bir noktada olduğu vurgulandı. Bu nedenle öncelikli olarak yerli kömür kullanımının yaygınlaştırılması ve bu alandaki teknolojik yatırımların geliştirilmesi gerekliliği ön plana çıkartıldı.

Türkiye'nin var olan kömür potansiyelinin kullanılarak enerji arz güvenliğinin arttırılması, dışa bağımlılığın beraberinde getirdiği risklerin asgari seviyeye indirilmesi gerektiği belirtilen analizde, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin enerji alanında dikkat çeken başlıca sorunları enerji arz güvenliği, dışa bağımlılık ve bunların beraberinde getirdiği risklerdir. Dolayısıyla politika yapıcılar ve enerji sektöründeki aktörler, öncelikli olarak söz konusu alanlara yoğunlaşmaktadır. Günümüzde Türkiye'nin enerji özelinde ön plana çıkan problemlerini gidermek adına yerli ve milli politikalar geliştirilerek, öz kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması memnuniyet vericidir. Bu doğrultuda yerli kömür kullanımının arttırılması adına geliştirilen stratejilerle bu kaynak gündeme gelmekte ve teşvik edilmektedir. Türkiye'nin özellikle dış tedarikçilere olan yüksek oranlı bağımlılığını azaltmak adına enerji portföyünde oldukça önemli bir yeri olan kömürden daha fazla faydalanılması gerekmektedir."

Yorumlar (0)