Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne personel atamasında değişiklik yapıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri'ne personel atamalarında bugün yayınlanan Resmi Gazete sayısına göre değişiklik yapıldı. Artık, başarı sırasına göre alım yapılan kadrolarda hizmet ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, gerektiğinde tercihler nedeniyle boş kalan kadrolara, ilgili personelin tercihlerine bağlı kalınmaksızın re'sen atama yapılabilecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne personel atamasında değişiklik yapıldı

Adalet Bakanlığı personel alımı için ayrılan kadroların yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan değişikliğe göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri'ne personel atamalarında başarı sırasına göre alım yapılan kadrolarda hizmet ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, gerektiğinde tercihler nedeniyle boş kalan kadrolara, ilgili personelin tercihlerine bağlı kalınmaksızın re'sen atama yapılabilecek.

Bakanlığın yeni kararı Resmi Gazete'de böyle duyuruldu:

Adalet Bakanlığından:

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Genel Müdürlükçe hizmet ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, tercihler nedeniyle boş kalan kadrolara, ilgili personelin tercihlerine bağlı kalınmaksızın re'sen atama yapılabilir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

İşte ilgili karar:

Yorumlar (0)