Adalet Bakanlığı CTE İkinci Müdür ve Başmemur GYS İlanı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ikinci müdür ve başmemur görevde yükselme sınav ilanı yayımlandı.

Adalet Bakanlığı CTE İkinci Müdür ve Başmemur GYS İlanı

Adalet Bakanlığı CTE yayımladığı duyuru ile, ileri bir tarihe ertelenen ikinci müdür ve infaz ve koruma başmemuru için GYS'nin 20 Mayıs 2017'de yapılacağını açıkladı.

GYS başvuruları 17 Nisan - 28 Nisan 2017 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılacak.

Adalet Bakanlığının konuya ilişkin duyurusu şöyle:

" Daha önce ileri bir tarihe ertelendiği duyurulan ikinci müdür ile infaz ve koruma başmemuru unvanları için görevde yükselme sınavının 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülmüştür. 

01/07/2016 tarihinde yapılan Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ilanının aşağıda yer alan hükümlerle çelişmeyen kısımları aynen geçerlidir. 

30/06/2016 duyurusu ve 14/03/2017 tarihinde ek duyurusu yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuran adaylar da tekrardan sınav ücreti yatırmak şartıyla ikinci müdür ve infaz ve koruma başmemuru görevde yükselme sınavına da başvurabileceklerdir. 

I-BAŞVURU

Sınav Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılacaktır. Başvurular 17/04/2017 – 28/04/2017 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Adaylar öncelikle sınav ücreti olan 110 TL'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracak daha sonra başvurusunu www.meb.gov.tr adresinden yapacaktır. Daha önce başvurusu yapmış olan adaylar herhangi bir ücret yatırmadan www.meb.gov.tr adresinden başvurularını tekrar yapacaklardır. 

Sınava başvuru şartları sınava son başvuru tarihi itibarıyla aranacağından adayların bilgilerini en geç son başvuru tarihine kadar UYAP üzerinden ve fiziki evrak olarak güncellemeleri gerekmektedir. 

Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

II-SINAV

Sınav giriş belgeleri 11 Mayıs 2017 Perşembe günü www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar 11 Mayıs – 19 Mayıs 2017 tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylattıracaktır.

Sınav 20 Mayıs 2017 saat 14.00’da Ankara ilinde yapılacaktır. 

Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport)  birini yanında bulunduracaklardır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 19/01/2017 tarih ve 29953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler gereği;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı sayılmak için en az altmış puan almak gerekir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir."

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (0)