Adalet Bakanlığı CTE Personeli GYS ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına ilişkin bir duyuru yayımlandı.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 14.03.2017, 17:57 14.03.2017, 17:58
Adalet Bakanlığı CTE Personeli GYS ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri personelinin, ertelenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 20 Mayıs 2017'de yapılmasına karar verdi. Adayların başvuruları 3 Nisan- 14 Nisan 2017 tarihleri arasında alınacak.

Adalet Bakanlığı CTE'nin duyurusu şöyle:

" Daha önce ileri bir tarihe ertelendiği duyurulan idare memuru, şef, sayman, öğretmen, sosyolog, sağlık memuru, mühendis, teknisyen unvanları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 20 Mayıs 2017 tarihinde yapılması öngörülmüştür. 
30/06/2016 tarihinde yapılan Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ilanının aşağıda yer alan hükümlerle çelişmeyen kısımları aynen geçerlidir. 

I-BAŞVURU

Sınav Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılacaktır. Başvurular 03/04/2017 – 14/04/2017 tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Adaylar öncelikle sınav ücreti olan 110 TL'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracak daha sonra başvurusunu www.meb.gov.tr adresinden yapacaktır. Daha önce başvurusu yapmış olan adaylar herhangi bir ücret yatırmadan www.meb.gov.tr adresinden başvurularını tekrar yapacaklardır. 

Sınava başvuru şartları sınava son başvuru tarihi itibarıyla aranacağından adayların bilgilerini en geç son başvuru tarihine kadar UYAP üzerinden ve fiziki evrak olarak güncellemeleri gerekmektedir. 

Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

II-SINAV

Sınav giriş belgeleri 11 Mayıs 2017 Perşembe günü www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar 11 Mayıs – 19 Mayıs 2017 tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylattıracaktır.

Sınav 20 Mayıs 2017 saat 10.00’da Ankara ilinde yapılacaktır. 

Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport)  birini yanında bulunduracaklardır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 19/01/2017 tarih ve 29953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler gereği;

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı sayılmak için en az altmış puan almak gerekir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

III-SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınava en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak; idare memurluğu için ilan edilen kadro sayısının(75) beş katı(375), diğer gruplar için ise ilan edilen kadro sayısının üç katı aday çağrılacaktır.

Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Aday; sınav kurulunun her bir üyesi tarafından,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
c)Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
d)Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
alanlarında sınava tabi tutulacaktır. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması zorunludur.
Sözlü sınav yeri ve saati daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir."

KAMUPERSONELİ.NET

Yorumlar (0)