Adalet Personeli GYS ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuruları Başladı

Adalet Bakanlığına bağlı, merkez ve taşra teşkilatı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru yayımlandı ve başvurular başladı.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 09.08.2017, 12:15 07.02.2019, 17:20
Adalet Personeli GYS ve Unvan Değişikliği Sınav Başvuruları Başladı

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; listelerde belirtilen kadrolara görevde yükselme sınavı sonucuna göre atama yapılacak.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında münhal bulunan mühendis, istatistikçi, öğretmen, kütüphaneci, tekniker ve teknisyen kadrolarına ise unvan değişikliği sınavı sonucuna göre atama yapılacak.

Görevde Yükselme Sınavı Genel Başvuru Şartları

* Görevde yükselme yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak

*  İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak

* Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak

* Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak

* Pozisyonlara göre istenilen özel şartları taşımak

Unvan Değişikliği Sınavına Başvuru Şartları

Mühendis, Öğretmen, İstatistikçi, Kütüphaneci Kadrolarına Atanabilmek için;

En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak

Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

Tekniker Kadrosuna Atanabilmek için;

En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak

Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

Teknisyen Kadrosuna Atanabilmek için;

Bu unvanları veren yüksek okul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak. 

GYS ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Yeri, Şekli ve Süreci:

* Görevde yükselme sınavına başvurular, 9 Ağustos 2017 tarihi mesai saatinden başlamak üzere 15 Ağustos 2017 günü mesai bitimine kadar, Ek-I listede belirtilen kadrolar için ilgili adalet komisyonlarına, Ek-II listede belirtilen kadrolar için Eğitim Dairesi Başkanlığına bizzat veya Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yapılacak. 

GYS Sınav Ücretinin Yatırılması

Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 155,00 TL (Yüzellibeş Türk Lirası)'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracak.

Görevde Yükselme Sınav Süreci

Görevde yükselme sınavı, 7 EKİM 2017 günü saat 10.00’da Ankara'da yapılacak. Sınavı yapacak olan ÖDSGM tarafından sınavla ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav uygulama duyurusu, 28 Ağustos 2017 tarihinde www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayınlanacak.

Görevde yükselme sınavı, atama izni verilen bütün kadrolar için aynı tarihte yapılacak.

Unvan Değişikliği Sınav Süreci

Unvan değişikliği sınavı, 7 Ekim 2017 günü saat 14.00’da Ankara'da yapılacak. Sınavı yapacak olan ÖDSGM tarafından sınavla ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanacak olan sınav uygulama duyurusu, 28 Ağustos 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır

Yorumlar (0)