GTHB Unvan Değişikliği Sınav Kurulu Kararı Yayımlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı unvan değişikliği sınav kurulu kararı yayımlandı. Konu ile ilgili olarak tüm detayları haberimizde okuyucularımızla paylaşıyoruz...

GTHB Unvan Değişikliği Sınav Kurulu Kararı Yayımlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı unvan değişikliği sınav kurulunun kararı belirtildi. 

Konu ile ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurunun detaylarını kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz...

GIDA BAKANLIĞINDAN YAYIMANAN DUYURU

Kurulumuz, 11.07.2017 tarihli ve 81385164.774.05/13 saylı Bakanlık Makam Olur'u ile yapılması uygun görülen Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olan Unvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin talepleri içeren toplam 143 dilekçeyi incelemiş olup, bu kapsamda;

Bakanlığımızca ihtiyaç duyulan kadro ve branşlar her unvan değişikliği sınavı için bağımsız olmak üzere kurum ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmakta ve Makam Olur'u ile kesinleşmektedir. Dolayısıyla Sınav Genelgesi ile ilan edilen kadro ve branşlara ekleme veya azaltma yetkisine Sınav Kurulu sahip olmadığından bu tarz taleplerinin reddine,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde ve "Tanımlar" Başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendinde söz konusu sınavın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanları kapsadığı açıkça belirtildiğinden diğer usullerle istihdam edilen personelin unvan değişikliği sınavına girmesinin mümkün olmadığına,

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol gereği, sınava ön başvuru yapan personel bilgilerinin en geç 3 Eylül 2018 tarihinde sınavı gerçekleştirecek ilgili Genel Müdürlüğe teslim edilmesi gerektiğinden, ön başvuru süresinin uzatılmasına imkân bulunmadığına,

 "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı"nın yeni adı "Süt ve Besi Hayvancılığı" olduğundan bu bölüm mezunlarının Sağlık Teknikeri olmak için sınava başvurabileceğine,

"İnternet ve Ağ Teknolojileri" bölümü, Bilgisayar Teknolojileri içerisinde belirtilen diğer bölümlerle eşdeğer olduğundan bu bölüm mezunlarının Tekniker olmak için sınava başvurabileceğine,

"Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı" bölümü mezunları Elektrik Teknikerliği ile aynı grupta yer aldığından Tekniker olmak için sınava dâhil edilmesine,

Bu Karar'ın internette duyuru şeklinde yayınlanmasına ve tüm adaylara tebliğ edilmiş kabul edilmesine,
Unvan Değişikliği Sınav Kurulunca oybirliği ile karar verilmiştir.

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)