İçişleri Bakanlığı Personeli İçin GYS ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav ilanı yayımlandı. Yayımlanan GYS ve Unvan Değişikliği sınav ilanına göre başvuru şartlarını sınavın nerede ne zaman yapılacağını ve sınav başvurularının nasıl yapılacağını ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 27.01.2018, 14:14 09.02.2019, 05:09
İçişleri Bakanlığı Personeli İçin GYS ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı Yayımlandı

İçişleri Bakanlığının resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda İçişleri Bakanlığı personeli için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav ilanı belirtildi. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Şube Müdürü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü, Hukuk Müşaviri, İl Yazı İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, İlçe Yazı İşleri Müdürü, Uzman, Eğitim Uzmanı, Şef ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Avukat, Teknisyen, Tekniker, Kütüphaneci, Mühendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat ve gıda bölümlerinden)" kadroları için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacağı ifade edildi.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar, boş kadro sayıları, yedek sayıları, ders konu başlıkları ve başvuru kılavuzu ile merkez ve taşra teşkilatına ait sınav modülüne ilişkin yardım dokümanı ilan metni ekinde yer aldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra Valilikler tarafından ilan edilen unvanlar, boş kadro sayıları ve yedek sayılarına ilişkin sınav ilanı Valiliklerin resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu ilanlar 30 Ocak 2018 tarihinde ayrıca olarak duyurulacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Görevde Yükselme Sınavı için başvurular 8 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve 8 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecektir. Söz konusu GYS ve Unvan Değişikliği Sınav ilanına başvuru yapacak olan adaylar başvurularını yapmak için daha önce istenilen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda "söz konusu bilgi ve belgelerin doğruluğunu sistem üzerinden kontrol edeceklerdir. Bir önceki sınav modülünde bulunan bilgi ve belgelerinde hata veya değişiklik olan adaylar, istenilen belgelerin güncel halini ilgili birim sorumlusuna onaylatıp sisteme yükleyecekleri belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAYIMLANAN DUYURU

İçişleri Bakanlığının resmi web adresi üzerinden yayımlanan duyuruda "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan; İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü, Şube Müdürü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü, Hukuk Müşaviri, İl Yazı İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İlçe Nüfus Müdürü, İlçe Yazı İşleri Müdürü, Uzman, Eğitim Uzmanı, Şef ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Avukat, Teknisyen, Tekniker, Kütüphaneci, Mühendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat ve gıda bölümlerinden) unvanları için yazılı ve sözlü olarak iki aşamada Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. Sınavın yazılı aşaması Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 21/04/2018 tarihinde saat:10:00’ Ankara’da yapılacaktır.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar, boş kadro sayıları, yedek sayıları, ders konu başlıkları ve başvuru kılavuzu ile merkez ve taşra teşkilatına ait sınav modülüne ilişkin yardım dokümanı ilan metni ekinde yer almaktadır. Valiliklerce ilan edilen unvanlar, boş kadro sayıları ve yedek sayılarına ilişkin sınav ilanı Valiliklerin resmi internet sitesinden 30 Ocak 2018 tarihinde ayrıca duyurulacaktır.

30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Bakanlık ve Valiliklerce ilan edilen boş kadro sayıları ile yedek sayılarının GYUD sınav modülüne girişi yapılacaktır.

Adaylar, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına, Bakanlığımız https://www.eicisleri.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden e-İçişleri sistemine giriş yaparak ekrana gelecek standart ana sayfanın sol tarafında menüler bölümünde yer alan “GYUD Sınav Başvuru” linki aracılığıyla, 2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formuna ulaşarak, elektronik ortamda doldurmak suretiyle müracaat edeceklerdir.

Adaylar sınav modülü üzerinden sınav başvuru işlemini gerçekleştirirken, talep edilen sınav unvanının şartları ile ilgili belgeleri GYUD Sınav modülünün ilgili bölümlerine tarayarak sisteme yükleyeceklerdir. Bu nedenle talep edilen sınav unvanının şartları ile ilgili belgeler (diploma transkript, sertifika vs.) aday tarafından, özlük dosyasının bulunduğu yerin ilgili birim sorumlusuna onaylatılacaktır.(Birim sorumlusunun adı soyadı, unvanı, tarih, imza ve mühür) 2015 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaat etmek için daha önce istenilen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olan adaylar; söz konusu bilgi ve belgelerin doğruluğunu sistem üzerinden kontrol edeceklerdir. Bir önceki sınav modülünde bulunan bilgi ve belgelerinde hata veya değişiklik olan adaylar, istenilen belgelerin güncel halini ilgili birim sorumlusuna onaylatıp sisteme yükleyeceklerdir.

Üzerinde birim sorumlusunun onayı bulunmayan belgeleri tarayarak sisteme yükleyen adayların başvuruları, ilgili sınav kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına müracaatlar; 02 Şubat 2018 tarihinde saat 09:30’da başlayıp, 08 Şubat 2018 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir. Adaylar müracaat tarihleri arasında başvuru formunda değişiklik yapabileceklerdir. Yapılan değişiklik, “Bilgilerimi Güncelle” butonuna basılarak kaydedilecektir. Adaya ait sistem üzerinde kayıtlı en son sınav başvuru formunun çıktısı imzalanıp, 09-12 Şubat 2018 tarihlerinde mesai saati bitimine kadar özlük dosyasının bulunduğu yerin ilgili birim sorumlusuna imza karşılığı elden teslim edilecektir. İlgili birim sorumluları adaya ait başvuru formundaki bilgileri GYUD Sınav Modülünde yer alan bilgilerle karşılaştırıp kontrol ederek modül üzerindeki “Adaya Ait İmzalı Başvuru Formu” sekmesine tarayarak yükleyeceklerdir.

2018 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzunda yer alan birim sorumluları ve adaylar tarafından yapılması gereken iş ve işlemlere ilgililer tarafından riayet edilecektir. Aksi takdirde sorumluluk ilgililere ait olup hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce sınav sürecinde yaşanabilecek yeni gelişmeler karşısında, yayımlanmakta olan Yardım Dokümanları ve Kılavuz üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak, ilgili birimler/valilikler ile adayların bilgisine sunulacak olup, ayrıca ilgili birimler/valilikler ile adaylara herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı olarak değerlendirilecektir. Yazılı sınav sonuçlarına istinaden ilan edilen her unvan için yazılı puanı en yüksek adaydan başlamak üzere beş katı kadar aday Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar için; Bakanlık merkez teşkilatındaki ilgili Sınav Kurulları, taşra teşkilatında ilan edilen unvanlar için ise İl Sınav Kurullarınca, Bakanlıkça daha sonra belirlenerek duyurulacak tarihler arasında sözlü sınava alınacaktır.

Başarı puan sıralamasına ait listeler kesinleşme tarihi ile birlikte Bakanlığın ve/veya Valiliklerin resmi internet adresinde duyurulacaktır. Bu tarihten itibaren İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde; Bakanlık merkez teşkilatındaki ilgili Sınav Kurulunca, taşra teşkilatında ise İl Sınav Kurulunca adaylardan atamaya esas görev yeri tercih sıralaması alınacaktır. Her unvan için ayrı olmak kaydıyla başarı puanı belirlenecek ve tercih sıralamasına göre atamalar gerçekleştirilecektir.

Yorumlar (0)