MEB Görevde Yükselme Sınavı Şartlarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu değişen Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'n un açıklamaları ve değişen yönetmeliğe göre 4 yıllık çalışma süresi 3 yıla başarılı sayılmak için alınacak puan ise 70'den 60'a düşürüldü.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 13.01.2018, 20:57 09.02.2019, 04:36
MEB Görevde Yükselme Sınavı Şartlarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Bilindiği gibi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Milli Eğitim Bakanlığı personeli Görevde Yükselme Sınavı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik hakkında Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu bir açıklama yaptı. 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdür Hamza Aydoğdu'nun açıklamamalarına göre aranan 4 yıllık çalışma şartı 3 yıla düşürüldü. Bununla beraber yazılı sınavda 70 puan başarılı sayılıyordu. Bu puan 60'a düşürüldü. Şef, memur, hizmetli ve benzeri kadrolarda görev yapanların iller arası yer değiştirmeleri bakımından daha önce bulundukları yerde aranan 5 yıl görev yapma şartı 3 yıla düşürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun aktardıklarına göre il içi yer değiştirmelerinin hesabında dikkate alınan 31 Mayıs tarihi de, 30 Eylül olarak düzenlenmiştir. Konu ile ilgili olarak MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğudu'nun açıklamalarının detaylarını ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

ÇALIŞMA SÜRESİ 3 YIL OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamalarında "Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlüğe girdi; hayırlı olsun. Yönetmeliğin getirdiklerini ifade etmek istiyorum. 1-“Görevde yükselme sınavı” ve “Unvan değişikliği sınavı” tanımları genel yönetmeliğe uygun olarak yeniden yapılmıştır. Şube Müdürlüğü için görevde yükselme sınavına katılacaklar arasında yer alan şef kadrosunda çalışanlar bakımından daha önce bu kadroda aranan 4 yıllık çalışma süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. 

BAŞARI PUANI 60 OLDU

Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavına katılacaklar arasına; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı ve tekniker ünvanlı kadrolarda 3 yıl görev yapmış olanlarda alınmıştır. Şef, sayman, ayniyat saymanı ve çözümleyici kadrolarına görevde yükselme kapsamında başvuruda bulunacaklar bakımından, bulundukları görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olma şartı getirilerek personelin bulunduğu görevde belli bir süre görev yapmadan, dolayısıyla tam olarak yetişmeden bir üst göreve atanmasının önüne geçilmiştir. Yazılı sınavda 70 puan olarak belirlenen başarı puanı, genel yönetmeliğe uygun olarak 60 puana düşürülmüştür. 

Daha önce sözlü sınav konularının ağırlık değerleri sınav duyurusunda belirlenirken, sözlü sınav konularının puan ağırlıklarına yönetmelikte yer verilmiş; bu doğrultuda Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu da yeniden düzenlenmiştir. Yazılı sınav sonuçlarına itirazın Merkez Sınav Kurulu tarafından inceleneceği veya sınavı yapan birime incelettiriliceği; sözlü sınav sonuçlarına itirazın ise merkezde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, illerde ise il milli eğitim müdürlüklerince inceleneceği düzenlenmiştir. 

SÖZLÜ SINAV PUANLARI

Daha önce yalnızca şube müdürlüğüne atamalarda öngörülen yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının alınması uygulanması, genel yönetmeliğe uygun olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanılacak tüm kadrolar için de aynı şekilde öngörülmüştür. İlçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına; yalnızca öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atanıp en az 2 yıl şube müdürü olarak görev yapmış olanlar arasından atama yapılması öngörülmüştür. Şef, memur, hizmetli ve benzeri kadrolarda görev yapanların iller arası yer değiştirmeleri bakımından daha önce bulundukları yerde aranan 5 yıl görev yapma şartı 3 yıla düşürülmüş; bu sürelerin ve bu kapsamda bulunanların il içi yer değiştirmelerinin hesabında dikkate alınan 31 Mayıs tarihi de, 30 Eylül olarak düzenlenmiştir." ifadlerine yer verdi.

Yorumlar (0)