Tapu Kadastro GYS ve Unvan Değişikliği Sınavında Başarılı Olanlar Dikkat !

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olan adayların yer belirleme esasları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 28.06.2018, 17:39 12.02.2019, 20:31
Tapu Kadastro GYS ve Unvan Değişikliği Sınavında Başarılı Olanlar Dikkat !

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olan adayların yer belirleme esasları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. 

Konu ile ilgili olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun detaylarını okuyucularımızla paylaşıyoruz...

YAYIMLANAN DUYURU

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olarak Tapu Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ve Mühendis (Taşra – Harita Mühendisi) kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin atanacakları birimleri gösterir listeler ektedir.

- Tapu Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı adayları için yer belirleme işlemleri 29 Haziran – 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen Yönetici Geliştirme Eğitimi kapsamında Kastamonu ilinde (Ferko Ilgaz Mountain Hotel&Resort) yapılacaktır. Tapu Müdürü unvanı için yer belirleme işlemleri 29 Haziran 2018 günü saat 16:00 da, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanı için ise 1 Temmuz 2018 günü saat 14:00 da yapılacaktır.

- Tapu Müdürü adaylarından eğitimin ilk günü yapılacak yer belirleme işlemlerinde feragat edenlerin kadro birimlerinin, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı ataması yapılmak üzere ilan edilen yerlerle aynı olması nedeniyle, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı normunda oluşması muhtemel dengesizliği gidermek amacıyla, feragat eden adayların kadro birimleri ile sınırlı olmak üzere Tapu Sicil Müdür Yardımcısı adaylarının atanacakları birimlerde değişikliğe gidilebilecektir.

- Mühendis (Taşra – Harita Mühendisi) adayları için yer belirleme işlemleri 4 Temmuz 2018 günü saat 10:00 da, Dikmen Cad. No: 14 Bakanlıklar Çankaya/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Konferans Salonunda yapılacaktır.

- Yer belirleme işlemleri en yüksek puanlı adaydan başlayarak sırayla adaylardan tercih almak suretiyle yapılacaktır. Yer belirleme işlemine katılmayan adayın yerine bilgisayar kurası ile re’sen yer belirlenecek ve ataması belirlenen bu birime yapılacaktır.

- Mazereti nedeniyle yer belirleme işlemine katılamayacak olan personel, kendi adına yer belirleme işlemine katılmak üzere başka bir personele vekalet verebilecektir. Vekaleten yer belirleme işlemine katılanlar vekaletnamelerinde/dilekçelerinde feragat edebileceğine dair açık hüküm bulunmadığı takdirde feragat beyanında bulunamazlar.

- Yer belirleme işlemi tamamlandıktan sonraki ilk iş günü mesai bitimine kadar adaylar karşılıklı olarak becayiş talebinde bulunabileceklerdir. Söz konusu talepler Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmek suretiyle uygun olanlar karşılanacaktır.

-  Atama onayının ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içerisinde ilişiğini keserek yeni görevine başlamayan personelin atama onayı iptal edilecektir.

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ataması yapılan personelin atandığı birimde en az iki yıl fiilen görev yapmadan isteğe bağlı veya mazeret nedeniyle başka bir birime atamaları yapılmayacaktır.

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sonucu atandığı birimde fiilen iki yıl görev yapmayan personelin alt unvana atanma veya feragat talebi dikkate alınmayacaktır.

Yorumlar (0)