15 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Yönetmelikleri, Tebliğleri ile Anayasa Mahkemesi Kararları

15 Aralık 2018 Tarihli ve 30626 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Söz konusu yayımlanan Resmi Gazete'de ise yönetmelikleri ile beraber tebliğler ve kararlara yer verildi. İşte 15 Aralık 2018 Tarihli ve 30626 Sayılı Resmi Gazete ile alakalı olarak tüm detaylar. 15 Aralık 2018 Tarihli ve 30626 Sayılı Resmi Gazete'de neler var? 15 Aralık 2018 Tarihli ve 30626 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar...

GÜNDEM 15.12.2018, 00:54
15 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete Yönetmelikleri, Tebliğleri ile Anayasa Mahkemesi Kararları

15 Aralık 2018 Tarihli ve 30626 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/12/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-99 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8237 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8241 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8242 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8243 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8244 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8245 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8248 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorumlar (0)