680 Sayılı KHK İle 399'a Tabi Personellere Güvenlik Soruşturması Getirildi

6 Ocak 2017'de yayınlanan 680 sayılı KHK ile 399'a tabi çalışan kamu personellerine de güvenlik soruşturması şartı getirildi.

GÜNDEM 07.01.2017, 09:52 07.01.2017, 09:59
680 Sayılı KHK İle 399'a Tabi Personellere Güvenlik Soruşturması Getirildi
6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 399 sayılı KHK'da bazı değişiklikleri de beraberinde getirdi. 

Yapılan değişiklikle beraber, 399 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" şartı getirildi. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan kamu personelleri için daha önce getirilmişti.

Yine 680 sayılı KHK kapsamında yapılan düzenlemeyle, terör örgütleriyle ilgisi, bağlantısı tespit edilen sözleşmeli personellerin sözleşmeleri feshedilebilecek.

680 sayılı KHK'da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla ilgili yer alan hüküm şöyle:

MADDE 84- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,"

MADDE 85- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak"

KAMUPERSONELİ.NET 
Yorumlar (0)