701 Sayılı KHK Kapsamında OHAL Komisyonu Başvuru Süresi Hakkında Duyuru

OHAL Komisyonunun internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 701 Sayılı KHK Kapsamında OHAL Komisyonu başvuruları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

GÜNDEM 09.08.2018, 10:19
701 Sayılı KHK Kapsamında OHAL Komisyonu Başvuru Süresi Hakkında Duyuru

OHAL Komisyonunun resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda  701 Sayılı KHK Kapsamında OHAL Komisyonu başvuruları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

OHAL Komisyonu tarafından yapılan duyurunun detaylarını kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz... 

YAYIMLANAN DUYURU

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin hususlar, 7075 sayılı Kanun ile 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde belirlenmiştir. 

701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamdaki başvuru işlemlerine ilişkin evrak teslim ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemi 05 Eylül 2018 tarihi Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

Başvuru işlemi, başvurucu tarafından, https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formunun alınan çıktısı imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle birlikte valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesini müteakip buradaki görevli kişi tarafından yapılacak onay işleminden sonra tamamlanacağından, söz konusu başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin 05 Eylül 2018 tarihi Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir 

KAMUPERSONELİ.NET - ANKARA

Yorumlar (0)