Avukatlık Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapıldı! 2019 Avukatlık Ücretleri Ne Kadar?

30 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından Avukatlık ücret tarifesinde yapılan değişiklik yayımlandı. Peki 2019 yılı avukatlık ücretleri ne kadar?

GÜNDEM 30.07.2019, 00:41
Avukatlık Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapıldı! 2019 Avukatlık Ücretleri Ne Kadar?

30 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de Avukatlık ücret tarifesinde yapılan değişiklik kararı yayımlandı.

 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yayımlanan karara göre ücretlerde yeni düzenleme yapıldı. Peki avukat ücreti ne kadar?

30 Temmuz 2019 tarihli Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca yayımlanan kararda;

"MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda oniki dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda altmış dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda yüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer." ifadelerine yer verildi.

KARAR METNİ

Yorumlar (0)