AYM: Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Anayasaya Aykırı Değil

Cumhurbaşkanına hakaret suçu basında sıklıkla yer bulunca herkes tarafından merak edilen konu haline geldi. İşte Cumhurbaşkanına hakaret suçu için AYM'nin kararı...

GÜNDEM 03.01.2017, 20:35 03.01.2017, 20:46
AYM: Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Anayasaya Aykırı Değil
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md. 299’da düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu, bildiğiniz üzere sıklıkla basında yer bulan bir konu haline geldi.

Kanuna göre Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Bu sınırlar içerisinde hakim, somut olaya göre cezayı takdir ediyor. Suçun alenen işlenmesi halinde ise ceza altıda bir oranında artırılıyor.

Hakaret suçunun Cumhurbaşkanına değil de herhangi bir kişiye karşı işlenmesi halinde ise Türk Ceza Kanunu’na göre ceza, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Hakaret suçunun mağduru kamu görevlisiyse ve görevi nedeniyle hakarete maruz kalmışsa, verilecek ceza bir yıldan az olamıyor.

Henüz geride bıraktığımız 2016 yılı içerisinde bazı Ceza Mahkemeleri, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun Anayasaya aykırı olduğu düşüncesiyle konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Mahkemeler burada esas olarak Cumhurbaşkanının seçilmiş en üst kamu görevlisi olduğu, diğer kamu görevlilerine hakaret ile Cumhurbaşkanına hakaretin ayrıştırılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etmişti.

Anayasa Mahkemesi ise Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen TCK md. 299 hükmünün anayasaya aykırı olmadığına hükmederek iptal istemini reddetti.

Kararda, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun sadece kendi kişiliği değil, temsil ettiği değer ve fonksiyonları da koruduğunun altı çizilerek; diğer kamu görevlilerine hakaret ile Cumhurbaşkanına hakaret suçunun ayrı ayrı düzenlenmesinde hukuka aykırılık olmadığı ifade edildi. Diğer taraftan Yüksek Mahkeme kararında, korunmak istenen hukuksal yarar ile suç için öngörülen cezanın orantılı ve elverişli olduğunu belirtti.
Konuyu ifade özgürlüğü açısından da ele alan Yüksek Mahkeme, kamu gücünü kullanan kimselerin eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunmakla birlikte, bunun hakaret boyutuna varamayacağını ve bu yönüyle sınırlı olarak Cumhurbaşkanına hakaret suçunun ifade özgürlüğünü kısıtladığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal istemlerine ilişkin esastan ret kararlarında 10 yıl yasağı adını verdiğimiz bir kural bulunuyor. Buna göre 10 yıl boyunca yargılama yapan mahkemeler, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne götüremeyecektir.

Kamupersoneli.net | Av. Çağrı Ünsal Ankara Barosu (hukuk@kamupersoneli.net)


Yorumlar (1)
yav 3 yıl önce
ulan hakaret bir kere suçtur