AYM'den Son Dakika Taksimetre Kararı !

Anayasa Mahkemesi araç sahibi olmayan taksimetresiz sürücüler ile araç sahiplerine idari para cezası hakkında kararını verdi.

GÜNDEM 16.08.2017, 10:18 16.08.2017, 10:20
AYM'den Son Dakika Taksimetre Kararı !

AYKIRI BULUNDU İPTAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) araç sahibi olmayan taksimetresiz sürücüler ile araç sahiplerine idari para cezası hakkında kararını verdi ve anayasadaki suçların şahsiliği ilkesine aykırı bularak iptal etti.

Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği, Karayolları Trafik Kanun’unun 31. maddesinin “Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir” hükmünün iptali istemiyle AYM’ye başvurdu. AYM, başvuruyu iptali istenen hükmü, “Birinci fıkranın... (b) bendine göre araçlarında taksimetre,... kullanmayan... sürücüler...” ibaresi yönünden aykırı olup olmadığı yönünden esastan inceledi. AYM bu ibareleri Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti. AYM’nin iptal ettiği bu ibareler nedeniyle “Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir” hükmü uygulanamaz hale geldi.

Konu ile ilgili olarak iptal kararı nedeniyle 8 bin 500 TL ile 34 bin 800 TL arasında değişen taksimetre cezaları yönünden Anayasa Mahkemesi yeni düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 15 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 

ANAYASA MAHKEMESİNİN GEREKÇELİ KARARI

“Anayasa uyarınca, kişilere ceza verilebilmesi için hukuka aykırı eylemin kanunda belirtilmiş olması ve bu eylemin o kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. İtiraz konusu kuralda araç sahibinin hangi eyleminin suç sayıldığı açık bir şekilde gösterilmediği gibi araç sahibi olma ile suç arasındaki illiyet bağının ne suretle oluştuğu da belirtilmemiştir”

Kamupersoneli.net - ANKARA

Yorumlar (0)