Babalara Yarım Gün Doğum İzni

Doğum yapan işçi ve memur annelere tanınan yarım gün çalışma hakkı babaya da verildi. Babalar çocuk okul çağına gelene kadar istedikleri bir zaman süresince yarım gün çalışabilecek.

GÜNDEM 25.02.2017, 08:38 25.02.2017, 09:08
Babalara Yarım Gün Doğum İzni

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını amaçlayan tedbirler hayatımıza girmeye devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre, prim ve vergi teşviklerinin yanında çocuk sahibi çalışanların hayatını kolaylaştıran düzenlemeler de yapıldı. Hem işçi hem de memur kadınlar doğumdan sonra 6 aya kadar yarım mesai yapabilecek.

Ayrıca işçi kadınlar ve babalar çocuk okul çağına gelene kadar istedikleri bir zaman süresince yarım gün çalışabilecek.

Uygulamalarla ilgili iki ayrı tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte uygulamadan yararlanmak için gereken şartlar:

MEMURLARDA SADECE ANNE

-Doğum sonrası analık izin süresisonunda kadın memur isteği halindeçocuğun hayatta olması kaydıyla analıkizni bitiminde başlamak üzere süt izniverilmeksizin birinci doğumda 2 ay,ikinci doğumda 4 ay sonraki doğumlarda6 ay günlük çalışma süresinin yarısıkadar çalışabilecek. Çoğul doğumda1 ay ilave edilirken engelli doğumlardasüre 12 aya kadar çıkıyor.

-İzne ayrılacak memur annenin kurumuna dilekçe vermesi gerekiyor.

-Doğum yaptıktan sonra devletmemurluğuna ataması yapılan kişiçocuğunun hayatta olması kaydıylayarım gün izin hakkı talep edebilecek.

İŞÇİ EBEVEYNE İZİN HAKKI

-Analık izninin bitiminden itibarenkadın işçi ile 3 yaşını doldurmamışçocuğu evlat edinen kadın veyaerkek işçilere istedikleri halinde birincidoğumda 2 ay ikinci doğumda 4 ay vesonraki doğumlarda 6 ay haftalık çalışmasüresinin yarısıkadar izin veriliyor.

-Çoğul doğumlardabu süreye 1 ayekleniyor. Çocuk engelli doğmuşsa süre12 ay olarak uygulanıyor.

-İşçi analık ve ücretsiz izinlerininbitiminden itibaren çocuğun mecburiilköğretim çağının başladığı tarihitakip eden ay başına kadar herhangi birzamanda kısmi süreli çalışma talebindebulunabiliyor.

-İşçinin kısmi süreli çalışma talebinien az bir ay önce işverene yazılı olarakbildirmesi gerekiyor.

-İşçi eşinin çalıştığına dair belgeyitalep dilekçesine eklemek zorundadır.

-Ebeveynlerden birinin çalışmamasıhalinde çalışan eş kısmi süreli çalışmatalebinde bulunamıyor.

İŞVEREN 'HAYIR' DİYEMİYOR

-Usulüne uygun yapılan kısmisüreli çalışma talebi, bildirim talebindenitibaren en geç bir ay içinde işverentarafından karşılanır.

-İşveren tarafından süresi içindeişçinin talep dilekçesine yazılı cevapverilmemesi halinde talep dilekçedeverilen tarihten sonraki iş günündebaşlar.

HANGİ İŞLERDE GEÇERLİ

-Kısmisüreli çalışma talebi bütün işyerlerinde geçerli oluyor. Sadece aşağıdaki işlerde işverenin uygun bulması gerekiyor:

-Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetlerinde çalışanlar

-Niteliği bakımından sürekli çalıştıkları için durmaksızın işçi çalıştırılan sanayi kuruluşları.

-Bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya ve taahhüt işlerinde.

Kamupersoneli.net | ANKARA

Yorumlar (0)