CHP’den 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan 309 milyon TL için araştırma önergesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan 309 milyon TL için araştırma komisyonu önerisi sunuldu. Araştırma komisyonu önergesinde 15 Temmuz Darbe girişimi gecesinde FETÖ bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen 251 vatandaşımız ve Gazi olan 2194 vatandaşımız için bir kampanya şeklinde toplanan ve bakanlık tarafından miktarı 309 milyon TL olarak açıklanan bağış paralarının akıbeti soruldu.

GÜNDEM 19.07.2019, 23:47
CHP’den 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan 309 milyon TL için araştırma önergesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan kampanya çerçevesinde şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağışların akıbetine ilişkin TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi sundu.

CHP grup başkanvekilleri Altay, Özel ve Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi sunuldu. Araştırma önergesinde, “15 Temmuz 2016 günü ülkemiz, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış FETÖ mensuplarının başlattığı bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Bu kalkışma, başta halkımız olmak üzere yurtsever asker ve polislerimizin tavizsiz karşı duruşları ile bastırılmıştır. Bu süreçte 251 yurttaşımız şehit, 2194 yurttaşımız ise gazi olmuştur” denildi. Önergede, şunlar kaydedildi:

DÖNEMİN BAKANI 309 MİLYON TL TOPLANDIĞINI AÇIKLADI

“25 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla bir Dayanışma Kampanyası başlatılmıştır. Dönemin Aile Bakanı; 27 Ocak 2017 tarihinde Anadolu Ajansı Editör Masası programında, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında 20 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 309 milyon lira para toplandığı ifade etmiş, aynı yıl içinde yapılan başka bir açıklamada ise yardımların kurulacak bir vakıf aracılığıyla değerlendirileceği söylenmiştir’’ denildi…

KAMPANYANIN AKIBETİ ARAŞTIRILARAK AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI

CHP Tarafından verilen araştırma önergesinde şu bilgilere yer verildi;

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 128’inci maddesiyle “Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı” kurulmuş, Başbakanlık ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde şehit yakınları ve gaziler için açılmış hesaplarda biriken miktarların on milyon Türk Lirası tutarındaki kısmının Vakfın kuruluş malvarlığını oluşturması ve bu hesaplarda kalan meblağların Vakfın tüzel kişilik kazanmasını müteakip onbeş işgünü içerisinde Vakıf hesaplarına aktarılması hüküm altına alınmıştır.

Kampanyanın başlatılmasından bu yana neredeyse üç yıl geçmiş olmasına karşın, açılan hesaplarda ne kadar para toplandığı ile toplanan paraların; nasıl harcandığı, ne kadarının şehit aileleri ve gazilere dağıtıldığı konularında, kamuoyuna tatminkâr bir açıklamada bulunulmamış, yöneltilen sorular cevapsız bırakılmıştır. İktidarın saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gerekleri ile bağdaşmayan bu tutumu, hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalara güvenerek yardımda bulunan vatandaşlarımız ile şehit aileleri ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm toplumda, toplanan paraların keyfi olarak kullanıldığı izlenimini uyandırmıştır. Devlete duyulan güvenin zedelenmesine yol açan bu durum karşısında, konu hakkındaki mevcut şüphe ve tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için siyasi sorumluluğunun gereği olarak TBMM tarafından, kampanyaya ilişkin banka hesaplarında toplanan paraların akıbetinin araştırılarak açıklığa kavuşturulmasına ve böylece tüm toplumun aydınlatılmasına ihtiyaç bulunmaktadır’’ denildi.

CHP ayrıca bu paranın akıbetine yönelik yaptıkları görüş bildirgesinde şu ifadelere yer verildi;

GAZİ MECLİS SEYİRCİ KALAMAZ

20 Kasım 2017’de kurulacağı duyurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın ancak 13 Temmuz 2019 günü tescil edilmiş olması da kampanya kapsamında toplanan paraların akıbeti hakkındaki şüpheleri artırmaktadır.

15 Temmuz hain darbesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, şehit yakınları ve gazilere, vatandaşların yaptığı bağışlardan destek sağlanamamasının izahı mümkün değildir. Bu durum hem şehit yakınları ve gazilere hem de yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımıza saygısızlıktır.

Kanlı darbe girişimi sırasında bombalanan Gazi Meclis, bu duruma seyirci kalmamalı, hem şehit yakınları ve gazilere desteğin önünün açılması, hem de milletimizin taleplerinin yerine getirilmesinde öncü rol üstlenmelidir.

Belirtilen nedenlerle, darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın aileleri ile gazi olanlara yardım etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında; para toplamak amacıyla kaç tane banka hesabı açıldığı, bu hesaplarda toplam kaç TL toplandığı ve nasıl değerlendirildiği, toplanan paradan şehit yakınları ve gazilere ne kadar nakdi ve ayni yardım yapıldığı hususlarının açıklığa kavuşturulması ve bundan sonra bu amaçla düzenlenecek kampanyalarda saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilebilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.”

Yorumlar (0)