10 Temmuz 2018 Salı 10:18
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 16 Bakanlığın Teşkilat Yapısında Düzenlemeler Yapıldı
Kamu Personeli

Bakanlıkların teşkilatlarını ve hizmet birimlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı.

BAKANLIK YAPILARI

ADALET BAKANLIĞI

a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,
b) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü,
c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ç) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
d) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
e) Personel Genel Müdürlüğü,
f) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
g) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
ğ) İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı,
h) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
ı) Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
j) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı,
k) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
m) Özel Kalem Müdürlüğü

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI

a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
c) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
ç) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
d) Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,
e) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,
f) Çalışma Genel Müdürlüğü,
g) Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ğ) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,
h) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, ı) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
i) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
j) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
k) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
l) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
m) Personel Dairesi Başkanlığı,
n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
o) Hukuk Müşavirliği,
ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
p) Özel Kalem Müdürlüğü.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

a) Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü,
b) Milli Emlak Genel Müdürlüğü,
c) Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, ç) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
d) Çevresel Etki Değerlendirmesi, izin ve Denetim Genel Müdürlüğü,
e) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
f) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
g) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü,
ğ) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
h) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, ı) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
i) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
j) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı,
k) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
l) Personel Dairesi Başkanlığı,
m) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
o) Hukuk Müşavirliği,
ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
p) Özel Kalem Müdürlüğü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

a) İkili Siyasi İşler Genel Müdürlükleri,
b) Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,
c) Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlükleri, ç) Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü,
d) Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü,
e) Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü,
f) İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlükleri,
g) Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü, ğ) Andlaşmalar Genel Müdürlüğü,
h) Konsolosluk İşleri Genel Müdürlükleri,
ı) Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü,
i) Enformasyon Genel Müdürlüğü,
j) Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü,
k) Protokol Genel Müdürlüğü,
l) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,
m) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
n) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
o) Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, ö) Personel Dairesi Başkanlığı,
p) Diplomasi Akademisi Başkanlığı,
r) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
s) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
ş) Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı,
t) Tercüme Dairesi Başkanlığı,
u) Hukuk Müşavirliği,
ü) Özel Kalem Müdürlüğü.
5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

a) Enerji işleri Genel Müdürlüğü,
b) Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü,
c) Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, 
ç) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,
d) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
e) Hukuk Hizmetleri Başkanlığı,
f) Personel Dairesi Başkanlığı,
g) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
ğ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
h) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 
ı) Özel Kalem Müdürlüğü.

GENÇLİK VE SPOR  BAKANLIĞI

a) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü,
c) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
ç) Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü,
d) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
e) Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
f) Personel Genel Müdürlüğü,
g) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, ğ) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
h) Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı, ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
i) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
j) Hukuk Müşavirliği,
k) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
l) Özel Kalem Müdürlüğü.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

a) Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,
b) Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,
c) Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü, ç) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,
d) Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
e) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,
f) Sigortacılık Genel Müdürlüğü,
g) Personel Genel Müdürlüğü,
ğ) Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,
h) Hazine Kontrolörleri Kurulu, ı) Sigorta Denetleme Kurulu,
i) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,
j) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
k) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
l) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
n) Özel Kalem Müdürlüğü

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü,
b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,
c) Personel Genel Müdürlüğü, ç) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
d) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
e) Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı,
f) Demekler Dairesi Başkanlığı,
g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, ğ) Eğitim Dairesi Başkanlığı,
h) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ı) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
i) Hukuk Müşavirliği,
j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
k) Özel Kalem Müdürlüğü.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,
b) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
e) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 
ç) Telif Hakları Genel Müdürlüğü,
d) Sinema Genel Müdürlüğü,
e) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
f) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,
g) Tanıtma Genel Müdürlüğü, ğ) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

h) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
ı) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
i) Personel Dairesi Başkanlığı,
j) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
k) Hukuk Müşavirliği,
l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
m) Özel Kalem Müdürlüğü.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

a) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,
c) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,
ç) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,
d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
e) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,
f) Özel Öğretim Kuramları Genel Müdürlüğü,
g) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,
ğ) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,
h) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
ı) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü,
i) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
j) Personel Genel Müdürlüğü,
k) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
l) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
m) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
n) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
o) Strateji Geliştirme Başkanlığı, ö) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
p) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
r) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
s) Özel Kalem Müdürlüğü.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

a) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü,
b) Tersaneler Genel Müdürlüğü,
c) Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü,
ç) Askeralma Genel Müdürlüğü,
d) Personel Genel Müdürlüğü,
e) Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü,
f) Lojistik Genel Müdürlüğü,
g) Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
ğ) Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü,
h) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
ı) Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı,
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
j) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı,
k) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı,
l) Hukuk Müşavirliği,
m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
n) Özel Kalem Müdürlüğü,
o) Diğer Komutanlıklar.

SAĞLIK BAKANLIĞI

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
c) Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, ç) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü,
d) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,
e) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, t) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,
g) Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, ğ) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
h) Denetim Hizmetleri Başkanlığı, ı) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
i) Hukuk Müşavirliği,
j) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
k) Özel Kalem Müdürlüğü.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

a) Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü,
b) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü,
c) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü,
ç) Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü,
d) Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü,
e) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
f) Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, ğ) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
h) Strateji Geliştirme Başkanlığı, ı) Personel Dairesi Başkanlığı,
i) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
j) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
k) Hukuk Müşavirliği,
l) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
m) Özel Kalem Müdürlüğü.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
b) Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,
c) Hayvancılık Genel Müdürlüğü,
ç) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,
d) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
e) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,
f) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü,
g) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
ğ) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,
h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
ı) Personel Genel Müdürlüğü,
i) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
j) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
k) Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı,
l) Şeker Dairesi Başkanlığı,
m) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
n) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
o) Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı, ö) Hukuk Müşavirliği,
p) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği, r) Özel Kalem Müdürlüğü.

TİCARET BAKANLIĞI

a) Gümrükler Genel Müdürlüğü,
b) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,
c) İç Ticaret Genel Müdürlüğü,
ç) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
d) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü,
e) Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü,
f) Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü,
g) Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
ğ) İhracat Genel Müdürlüğü,
h) İthalat Genel Müdürlüğü,
ı) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,
i) Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü,
j) Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü,
k) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
l) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
m) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
n) Personel Dairesi Başkanlığı,
o) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
ö) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
p) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
r) Hukuk Müşavirliği,
s) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 
ş) Özel Kalem Müdürlüğü.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

a) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,
b) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü,
c) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü,
ç) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü,
d) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü,
e) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü,
f) Haberleşme Genel Müdürlüğü,
g) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 
ğ) Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü,
h) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
ı) Denetim Hizmetleri Başkanlığı,
i) Strateji Geliştirme Başkanlığı,
j) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı,
k) Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı,
l) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
m) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
o) Hukuk Müşavirliği,
ö) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
p) Özel Kalem Müdürlüğü.

KamuPersoneli.net

Not: Aktif kaynak linki kullanarak haberlerimizden alıntı yapabilirsiniz

Son Güncelleme: 31.01.2019 23:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.