Doğalgaz kullananlar dikkat- EPDK'dan ceza uygulaması geliyor

Doğal gaz dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara, şebekeye, sayaca, tesisata müdahale eden, müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olan veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullananlara ait ilgili sertifikanın iptali istenerek suç duyurusunda bulunabilecek.

GÜNDEM 15.12.2018, 11:03 15.12.2018, 12:17 probil
Doğalgaz kullananlar dikkat- EPDK'dan ceza uygulaması geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslara ilişkin kurul kararında yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketi, sertifika sahibinin dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara, şebekeye, sayaca, tesisata müdahale edip müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanması hallerinde, durumu ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle kuruma bildirerek, yapılan değişiklikle gerekirse sertifikanın iptalini isteyebilecek ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunabilecek.

Kurum tarafından kurul kararı ilgilisine ve dağıtım şirketine tebliğ edilene kadar sertifika sahibinin iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyaları kabul edilmeyecek.

Bu konulardaki inceleme ve soruşturma kurum tarafından mevzuatta yer alan sürelere itibar edilmeksizin öncelikli işlerden sayılacak ve kurul ilgili sertifikanın iptaline karar verebilecek.

Daha önce, sertifika sahibinin, sertifikasız gerçek veya tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yaptırdığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketinin ilgili belgelerle birlikte sertifika sahibi ve sertifikasız gerçek veya tüzel kişileri kuruma ilettiği takdirde sertifikalı firmanın iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyaları kabul edilmezken, yapılan değişiklikle "proje onayı olmadan sertifika sahibinin iç tesisat imalatı yapması halinde" de dağıtım şirketi kuruma bildirebilecek.

ONAYLANMIŞ PROJELERİN GAZ AÇMA İŞLEMİ SÜRECEK

Yeni başvuru dosyası sunması engellenen sertifika sahibi, dağıtım şirketi tarafından önceden onaylanmış projeleri için gaz açma işlemlerini devam ettirebilecek.

Yeni başvuru dosyası kabul edilmeyerek yetkisi durdurulan sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin internet sayfasının ilgili bölümüne yetkisinin durdurulduğuna ilişkin tarih ve saat içeren ibare konulacak.

Dağıtım şirketi ise yetkileri durdurulan veya açılan sertifika sahipine kısa mesaj (SMS) ve e-posta yoluyla gerekçeli bildirim yapacak ve bu bildirime ilişkin bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde kuruma sunacak.

 Yapılacak bildirimle yetkinin durdurulduğu veya açıldığı tarihler net bir biçimde belirtilecek

Yorumlar (0)