Geçici İşçilerin Çalışma Süresi Uzatıldı! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçici işçiler hakkında önemli bir karar alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalıştırılan geçici işçilerden 1064'ünün çalışma sürelerinde düzenleme yapıldı. Bu bağlamda işçilerin çalışma süreleri 9 ay 29 günü geçmemek üzere uzatıldı.

GÜNDEM 12.09.2019, 23:00 12.09.2019, 23:01
Geçici İşçilerin Çalışma Süresi Uzatıldı! İşte Tarım ve Orman Bakanlığı kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçici işçilerin çalışma süreleri hakkında bir karar alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığında çalıştırılan geçici işçilerden 1064'ünün 2019 yılındaki çalışma sürelerinin 9 ay 29 günü geçmemek üzere 4 aya kadar uzatılmasını uygun gördü.

İŞTE O KARAR:

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın o yazısı:

T.C. MALİYE VE HAZİNE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı: 64314391-105.03.02-342681

10.09.2019

Konu: Geçici İşçi Süre Uzatımı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA

a) 08.02.2019 tarihli ve 623 sayılı yazımız.

b) 27.02.2019 tarihli ve 1208 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde bir mali yılda 6 aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılabileceği hüküm altına alınmış, anılan maddenin üçüncü fıkrasında ise ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vizelenen geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma sürelerini, ilgili kurum veya kuruluşların talebi üzerine kurum, kuruluş, birim veya pozisyon itibarıyla dört aya kadar uzatmaya Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ekinde vizelenen geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilen geçici işçilerden (1064) adedinin 2019 yılı içerisindeki çalışma sürelerinin, toplamı 9 ay 29 günü geçmemek kaydıyla dört aya kadar uzatılması, ilgi (b)’de kayıtlı yazınız üzerine 5620 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerini arz ederim.

Dr. Berat ALBAYRAK

Hazine ve Maliye Bakanı
 

Yorumlar (3)
Ormancı 2 gün önce
Kimler bunlar acaba ne yaparlar bunlara çokmu ihtiyaç vardı yevmiyeli işçi çalıştırsan inan daha karlı
Tarım işçisi 2 gün önce
Biz de tarım da geçici olarak çalıştık ve 45 gün oldu işten çıkalı kimleri kapsıyor bu acaba???
Derya 10 saat önce
Meb i ne kapsıyomu aceba