Kadroya Geçemeyen Taşeronlara Müjdeli Haber

Belediye temizlik görevlisi olarak çalışan taşeron işçi tarafından idareye başvuru yapıldı. Yapılan başvuruda 375 sayılı KHKnın geçici 24. maddesi kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilme talep edildi. Ancak işçinin yaptığı başvuru reddedildi. Ancak kadro alamayan taşeron işçilere müjdeli bir haber verildi.

GÜNDEM 20.02.2019, 11:59 Batuhan
Kadroya Geçemeyen Taşeronlara Müjdeli Haber

Belediye temizlik görevlisi olarak çalışan taşeronun 375 sayılı KHKnın geçici 24. maddesi kapsamında sürekli işçi olarak istihdam edilme talebiyle, idareye yaptığı başvurusu reddedildi. Bu başvurunun reddedilmesi üzerine sebep olarak ise daha önce hırsızlık suçundan aldığı mahkumiyeti gösterildi.

Ancak temizlik görevlisi cezası para cezasına çevrilerek ertelenen ve, erteleme süresini de iyi halli geçirmişti. Bunun yanı sıra temizlik görevlisi hakkında yasaklanan hakları iade edildi. 

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından sevindirici bir haber verildi ve 2018/5569 numaralı şikâyet başvurusu hakkında verilen 14/9/2018 tarihli Tavsiye kararına varıldı. KDK'nın tavsiye kararında başvuran tarafından, Belediyede temizlik görevlisi olarak çalıştığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrosunda istihdam edilme talebiyle anılan idareye başvurduğu, ancak talebinin reddedildiği ifade edilerek mağduriyetinin giderilmesi talep edilmiştir.

KDK tarafından verilen kararda ise şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, başvuranın 765 sayılı Kanunun 95 inci maddesinin yürürlükte olduğu dönemde hırsızlık suçundan mahkûm olduğu, cezanın para cezasına çevrilerek tecil edildiği, kararın kesinleştiği tarihten itibaren başka bir mahkûmiyetinin bulunmadığı, hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü, dolayısıyla 765 sayılı Kanunun 95 inci maddesi uyarınca esasen vaki olmamış bir mahkûmiyetin söz konusu olduğu anlaşılmış olup vaki olmamış sayılan bir mahkûmiyet hükmü gerekçe gösterilmek suretiyle başvuranın sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinin reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılarak başvurunun kabulüne, başvuranın sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinin reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemin geri alınması yönünde ilgili Belediyeye Tavsiyede Bulunulmasına karar verilmiştir"

Yorumlar (1)
Kit taşeron işçisi 2 ay önce
söz verdiniz kitlere kadro diye şimdi ise akıllarına bile gelmiyor siz aklınıza gelmiyorsa kimse oy beklemesin madem hükümet verdiği söz tutuyor hadi görelim kitlere söz verdi D.h.m.i de çalışıyoruz versinde görelim burasıda kamu hani hiç taşeron kalmıyordu ne oldu ya bırakın bu işşleri yaa yalan nereye kadar