Kamuda Yeni Düzenleme! 635 Belge Artık İstenmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratik süreçleri azaltmak ve iş süreçlerini hızlandırmak adına hizmet taleplerine karşılık olarak istenen 635 belgeyi artık vatandaşlardan talep etmeyeceğini açıkladı...

GÜNDEM 09.07.2019, 17:36 09.07.2019, 18:16
Kamuda Yeni Düzenleme! 635 Belge Artık İstenmeyecek

Kamu hizmetlerinin etkinliğinin ve kamuda verimliliğin artırılması adına Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yeni bir düzenleme yayımlandı...

Hizmetlerin elektronik ortama alınması ve bürokratik sürecin azaltılması adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı farklı yönetmelik ve tebliğlerde değişikliği öngören düzenlemeler açıklandı. İşte kamuda yeni düzenleme hakkında tüm detaylar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar ile Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Çevresel Etki

Değerlendirmesi Yönetmeliği, Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkındaki Yönetmelik, Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in arasında olduğu toplam 10 yönetmelik düzenlendi.

Bunun yanı sıra Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Kapsamında Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ ve Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği gibi toplam 8 tebliğde değişikliğe gidildiği açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemelerine göre vatandaşlardan talep edilen 99 farklı belge mevzuattan kaldırıldı ve Bakanlık tarafından farklı hizmetler için istenen 635 belge artık vatandaşlardan alınmayacak.

Yorumlar (0)