MEB Tarafından Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi Uygulamaya Konuldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda sandık kurulu görevlilerine uygulanacak eğitimin başladığı ifade edildi.

GÜNDEM 20.02.2017, 17:14 04.02.2019, 14:47
MEB Tarafından Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi Uygulamaya Konuldu

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda "Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması ile ilgili olarak yeniden düzenlenen “Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi kurs programı, uygulamaya konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

KONU İLE İLGİLİ OLARAK;

Programın Dayanağı

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı Kararı ile kabul edilen Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı.

b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

Programa Giriş Koşulları

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Seçim mevzuatına göre sandık kurullarında görevlendirilme koşullarına uygun olmak,

4. Sağlık durumu programın uygulamalarını yapmaya elverişli olmak.

Programın Uygulanması Hakkında Açıklamalar

1. Çerçeve öğretim programı ile bireylere sandık görevlilerinin yapacağı iş ve işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.

2. Kurs eğitimi, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Eğitim ve öğretime uygun ortamlarda düzenlenir. Programın uygulanabilmesi için gerekli görsel işitsel eğitim teknolojileri ve öğretim materyalleri sağlanır.

3. Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde belirtilir. Konularda önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

4. İçerik, amaçlarla tutarlı, amaçlara ulaşmaya hizmet edecek, kursiyerler için anlamlı, öğrenme ilkelerine uygun ve sistematik bir biçimde ele alınmalıdır. Amaçların etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için konuların dağılımı, içeriğin yoğunluğu ve gerektirdiği süre esas alınır.

5. Konuların öğretiminde ağırlıklı olarak bireysel ve grupla öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. Anlatım, soru-cevap, grup çalışması, uygulama yapma vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

6. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli alan uzmanları ile Yüksek Seçim Kurulu uzmanları tarafından hazırlanmıştır.

7. Kurs programı sonunda uygun yöntem ve teknikler ile değerlendirme yapılır.

8. Kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Ayrıca değerler olarak Doğruluk - Dürüstlük, Sabır, Sorumluluk, Saygı, Hoşgörü, Nezaket, Tarafsız olma, Duyarlılık ve Vatanseverlik belirtilmiştir.

Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulmasında Kullanılan Malzemeler dersi 3 saat olacaktır. Seçimlerde Sandık Kurulu İş ve İşlemleri dersi 3 saat olacaktır. Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması dersi 2 saat olacaktır. Söz konusu programa katılan kişiler toplamda 8 saat ders göreceklerdir. 

Yorumlar (0)