Memur ve İşçi Arasındaki 5 Kritik Fark!

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde memur ve işçi kıyaslamaları yapılıyor. Bu kapsamda memur ve işçi arasında hem mali açıdan ve hemde sosyal olmak üzere ayrıca emeklilik düzeyinde kritik farklılıklar yer almaktadır. Bizlerde bu konuyla alakalı olarak detayları sizlerle paylaşıyoruz...

GÜNDEM 07.10.2018, 09:10 18.01.2019, 22:19
Memur ve İşçi Arasındaki 5 Kritik Fark!

Memur ve işçi arasındaki farkları kamupersoneli.net olarak okurlarımızla paylaşıyoruz.

İşte memur ve işçi arasında gözetilen 10 kritik fark.

1- İŞ GÜVENCELERİ

İşçiler 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olurken memurlar ise 657 sayılı Kanun'a tabi olarak istihdam ediliyor. Güvence açısından memurların sahip oldukları güvence işçilerin sahip oldukları iş güvencesi kıyas edilemeyecek kadar memurun lehine etki etmektedir.

Bu kapsamda iş akdi feshedilmiş bir işçi ile işe iade davasını kazanmış olsa bile mahkeme tarafından ödenmek suretiyle göreve başlayamayabilir.

Bu yönden memurların sahip oldukları güvence fazla olurken, memurların Yüksek Disiplin Kurulu kararları olmadan memuriyetleri son bulamaz.

Ancak YDK kararı ile görevi sona erdirilenler idari yargı kapsamında davayı kazananların göreve başlatılmaması gibi herhangi bir durum ortaya çıkamaz.

2- EMEKLİLİK FARKLARI

İşçiler 5510 sayılı Kanun kapsamına göre 4/a maddesine bağlı olarak sigortalı çalışabilirler.

Memurlar ise 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesine bağlı olarak sigortalı olarak görev alabilirler.

Emekli olunabilmesi için sigortalı olarak çalışılması gereken gün sayıları memurları göz önüne alırsak daha fazla olarak görülür.

Diğer andan ek ödemeler memurların sigorta matrahına dahil olamazken işçilerinkine dahil edilebilmektedir.

Ayrıca bu durum emeklilik maaşı düşmesi durumun emeklilikten alınacak emekli maaşlarını artırmaktadır.

Diğer yandan aynı ücreti alan biri memur olmak ve diğeri işçi olmak üzere iki personelinde alacağı ikramiyeler ve kıdem tazminatı arasına işçi lehine kritik farklı meydana çıkarmaktadır.

Bazen bir işçi Başbakanlık Müsteşarı olarak kıdem tazminatı alabilmektedir.

3- YEMEK, YOL VE HAKLAR

İşçiler toplu sözleşmeyle beraber ücretsiz yemek yeme haklarına sahiptirler.

Devlet memurları ise Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan 4'üncü maddeye dayatılarak hazırlanan tebliğ kapsamında belirlenen ücret üzerinden öğle yemeğinden faydalanabiliyorlar.

Aynı şekilde memurlar iş yerlerine giderken yol ücreti alamazlar.

İşçiler ise; günlük iki veya dört otobüs biletine denk gelen ücret alabiliyorlar.

4- İŞTEN AYRILMA SÜRECİNDE ÖDENEN ÜCRETLER

İşçi ve işverenlerin karşılıklı olarak anlaşmaları ve iş sözleşmelerini sona erdirmeleri durumuna yönelik olarak işverenin belirli tutarda ki bir ödemesi, karşılığında iş akdine son verilebilmektedir.

Yargıtay, somut olayların şartları itibariyle ihbar ve kıdem tazminatlarına ilave olarak bir aylık ücretler tutarı üzerinden bir ek ödemeyi yeterli görebilmektedir.

Memurlar açısından ise bu uygulama bulunmamaktadır.

5- İZİN SÜRELERİ

Yılın izinlerde işçi lehine düzenlemelerin bulunduğu görülüyor.

İşçilerde işgünü esas alınır. İşçiler açısından bir yıldan başlamak ve beş yıla kadar olmak üzere ondört gün üzerinden, beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlarda yirmi günden, onbeş yıl ve daha fazla olanlara yirtmialtı günden az olamayacağı bildirilmiştir.

Diğer yandan onsekiz ve daha küçük yaşta olan işçiler elli olmak ve daha yukarı yaşta olan işçilere verilecek olan yıllık ücretli izin süresi ise yirmi günden az olamayacağı bildirilmiştir.

Ayrıca toplu sözleşmeyle beraber bu süreler artış yaşar.

Memurlar açısından tatil günleri de yıllık izne tabi olabiliyor. Bu kapsamda yıllık izin süreleri hizmeti 1 yıldan on yıla kadar olanlar için yirmi gün olurken, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ise 30 gün olarak açıklanır.

Zorunlu durumlar bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebildiği görülür...

Yorumlar (4)
Aydın 1 yıl önce
Biz işçıler olarak memurların hakları daha güzel oldu maaş bizi geçti 3600 de geldimi ne fark kaldı işçi güneşin altında 5 yıl yıpranmadan yararlanamıyor memur erken emekli oluyor bence memurların 4500 alıyor bir işçi şimdilik 1800 alıyor geçin bunları
İşçi belediye 1 yıl önce
Allah memurların gözünü işçilerinde karnını doyursun inşAllah özellikle belediye işçilerinin
Onur bulus 4 ay önce
Ben sureklı ıscı olarak girdim 4857 4 a olarak normal memur gbı maas alabılırmıyım yoksa ıscı maas farklımı
Onur bulus 4 ay önce
Ben sureklı ıscı olarak girdim 4857 4 a olarak normal memur gbı maas alabılırmıyım yoksa ıscı maas farklımı