Olağanüstü Hal Mi İlan Edilecek?

MGK ve hemen ardından Bakanlar Kurulu bugün toplanacak. Bundan sonrası için atılacak adımlarla ilgili önemli kararların alınması bekleniyor

GÜNDEM 20.07.2016, 12:53 31.01.2019, 13:07
Olağanüstü Hal Mi İlan Edilecek?

 Hükümetin bugünkü önemli açıklaması merakla beklenirken 657 Yayınevi kurucusu ve Anayasa Hukukçusu Serhat Güven’den gündeme ilişkin değerlendirmelerini aldık.

Ülkemiz son derece zor günlerden geçmekte ve başta hükümetimiz ve meclisimiz olmak üzere tüm devlet kurumlarımız mümkün olduğunca az zarar ile bu süreci atlatmak için çaba sarf etmektedir.

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilanı beklenebilir. Nitekim yapılacak bu ilan 15 Temmuz sonrası zaten olağanüstü nitelikte geçen her anın hukuki dayanağını sağlamlaştıracak ve demokratik düzenin hukuk devleti çerçevesinde teminine yardımcı olacaktır.

Bugünkü Bakanlar Kurulundan önce Milli Güvenlik Kurulunun toplanıyor olması da bu fikrimizi destekler niteliktedir. Nitekim Anayasa uyarınca, sıkıyönetim veya şiddet olayları nedeni ile olağanüstü hal ilan edilebilmesi için öncelikle Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşünün alınması zorunludur.
 

Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun ilk seferinde en fazla 6 ay süre için sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmesi mümkündür.

Hükümetin bu aşamada yapacağı böyle bir ilan, birçok idari işlemin ve uygulamanın anayasal çerçevede hukukiliğini sağlayacaktır. Nitekim Anayasa’nın 15. Maddesi uyarınca, “Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.”

Önemle kamuoyunu bilgilendirmek isterim ki, sıkıyönetim veya olağanüstü hal durumları, demokratik düzen içerisindeki olağanüstü dönemlerdir. Yönetim olağan dönemlerde olduğu gibi yine tamamen gücünü milletten alan sivil iradede bulunmakta ancak geçiş döneminde hükümetin eli hukuki çerçevede güçlendirilmektedir.

 Özel Haber


Yorumlar (0)