Siyanür hakkında flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Siyanür satışı yasaklandı

11 Kişinin intihar ettiği olaylarda kullanılan kimyasal madde siyanürün vatandaşlara internet üzerinden satılması yasaklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik adıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda siyanür satışının yasaklandığı duyuruldu.

GÜNDEM 29.11.2019, 00:53
Siyanür hakkında flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Siyanür satışı yasaklandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Yayınlanan yönetmelik değişikliğinde İstanbul ve Antalya'da 11 kişinin intihar olayında ortaya çıkan siyanürün satışının yasaklandığı açıklandı.

SİYANÜRÜN SATIŞI YASAKLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde değişiklikler yapıldı.

SİYANÜ YALNIZ PROFESYONEL VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SATILACAK

Ayrıca üretilecek siyanürler hakkında da şu bilgilendirme yapıldı: "12/201 3 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etikellenmesi ve Ambalajlanması hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanması saklı kalmak koşuluyla,  tedarikçi bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlar. "

Resmi Gazete'de siyanürün yasaklanması hakkında yapılan uyarılar şöyle:

Yapılan değişikliklerde 67. Sıyanür111 Bilenler (a) hidrojcn siyanür, hidrosiyanik asit EC No 200-821-6 CAS No 74-90-8 (b) Bu girdide tammlananler dışında kalan hidrojcn siyanür ttrılan (e) Kalsiyum siyanür EC No 209-740.0 CAS No 592-01-8 (ç) Kadmiyum siyanür EC No 208-829-1 CAS No 542-83-6 (d) Diciva disiyanür eksi!, civa (Il) oksisiyanür EC No 215-629-8 CAS No 1335-31-5 (e) Sodyum siyanür EC No 205-599-4 CAS No 143-33-9 (t) Bakır siyanür EC No 208-883-6 CAS no 544-92-3 (g) Potasyum siyanür EC No 205-792-3 CAS No 151-50-8 (g) Cinlco siyanür EC No 209-162-9 CAS No 557-21-1 

1. Bu bileşikler, madde olarak halka satış amacıyla piyasaya arz edilemez ve internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda halka satılamaz.

2. 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etikellenmesi ve Ambalajlanması hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulanması saklı kalmak koşuluyla,  tedarikçi bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlar. 

3. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra 2 ile belirtilen hüküm yürürlüğe girer. 

4. Bu bileşiklerin alt kullarımdan ya da dağıtıcıları 23/62017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin EK-17sinin Ek-XI'inde yer alan 'Son Kullanıcı Beyannamesi'ni söz konusu bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçısına vermekle yükümlüdür. Siyanürlü bileşiklerin imalatcısı ya da ithalatçısı her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Bakanlığa iletir. 

MADDE 1 – 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

“1) Endüstriyel Kullanım: Bir madde veya karışımın sanayide kullanılmasını,

2) Profesyonel Kullanım: Bir madde veya karışımın endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-17’sinde yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe Ek-17/Ek-X’den sonra gelmek üzere ekteki EK 17/Ek-XI eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yorumlar (0)