Adalet Bakanlığı 1500 Hakim ve Savcı Alımı Başvurularında Son Gün

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 1500 hakim ve savcı alım ilanına başvurularda sürecin sonuna gelindi. Detaylar haberimizde...

Hakim Savcı Alım İlanları 08.11.2017, 09:40 08.02.2019, 21:07
Adalet Bakanlığı 1500 Hakim ve Savcı Alımı Başvurularında Son Gün

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilana göre; 1500 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, alınacak ve yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara’da yapılacak.

BAŞVURULARDA SON GÜN !

ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla başlayan başvurular, bugün (8 Kasım) sona eriyor. Başvurular, bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda alınacak. Başvuru Merkezleri tarafından başvurular, resmi iş gününde ve resmi iş saatlerinde alınacak.

Geç başvuru günü, 20 Kasım 2017 tarihidir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmak

* Adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

* Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak

* Kamu haklarından yasaklı olmamak

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

* Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

* Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak

* Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Yorumlar (0)