Adalet Bakanlığı 1500 Memur Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 1500 memur alım ilanına başvurular ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak? Haberimizde...

Hakim Savcı Alım İlanları 09.10.2017, 17:19 08.02.2019, 18:47
Adalet Bakanlığı 1500 Memur Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde resmi sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımladığı ilan ile yazılı yarışma sınavı ve mülâkat 1500 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, alınacağını duyurdu.

Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara’da yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, 1 Kasım- 8 Kasım 2017 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda alınacak.

Başvuru Merkezleri tarafından başvurular, resmi iş gününde ve resmi iş saatlerinde alınacak.

Geç başvuru günü 20 Kasım 2017 tarihidir.

ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan ve/veya geçerli eğitim bilgisi bulunmayan adaylar başvurularını başvuru merkezlerinden yapacaklar.

SINAV ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI

Sınav ücreti 165,00 TL’dir. Sınav ücreti, 1 Kasım -9 Kasım 2017 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar sınav ücretini aynı gün 245,00-TL olarak yatıracaklar.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak, adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak

Kamu haklarından yasaklı olmamak, askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak, h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak

Yorumlar (0)