Adalet Bakanlığı 2 Bin 750 Hakim ve Savcı Adayı Alıyor

Adalet Bakanlığı resmi sitesinde yayımlanan duyuru ile 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alınacağı açıklandı. Hakim ve savcı alımına ilişkin bütün detaylar haberimizde...

Hakim Savcı Alım İlanları 28.03.2017, 10:58 05.02.2019, 16:39
Adalet Bakanlığı 2 Bin 750 Hakim ve Savcı Adayı Alıyor

Adalet Bakanlığı, 28 Mart 2017'de resmi sitesinde bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda; 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5dereceli kadrolara; 2000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 750 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı alınacağı duyuruldu. 

Alınacak Personel:

* Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayı (2.000)

* Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayı (750)

Başvuru Şartları:

* Türk vatandaşı olmak

* Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyla avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak ile, yazılı yarışma sınavı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1972 ve daha sonra olanlar )

* Adli yargı hakim ve savcı adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1982 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak

* Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak

* Kamu haklarından yasaklı olmamak

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

* Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak

* Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak

* Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formunu

* Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı İle Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavları Başvuru Formlarını

* Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının onaylı örneği

* Avukatlık ruhsatnamesinin örneğin

* Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge

İlan detayları için TIKLAYIN.

Başvuru Süreci:

* Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alım ilanı başvuruları 6 Nisan- 13 Nisan 2017 tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla yapılacak. 

Sınav Süreci:

* Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Haziran 2017 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.

* Hem Adli Yargı hem de Adli Yargı-Avukat Sınavlarına katılacak adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına katılacak adaylar, saat 10,00’da sınava başlayacaklardır.

* Sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacak adaylar ise saat 11,00’de sınava başlayacaklardır.

Yorumlar (1)
Necmettin 3 yıl önce
Bu haberin devamında inşAllah ikm alımları da olur bekliyoruz heyecanla