TÜBİTAK 132 Memur Personel Alımında Son Gün !

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde görevlendirilmek üzere alınacak 132 memur personel için başvuru sürecinin sonuna gelindi. Detaylar haberimizde...

İşçi Alım İlanları 09.10.2017, 08:58 08.02.2019, 18:45
TÜBİTAK 132 Memur Personel Alımında Son Gün !

TÜBİTAK BİLGEM, geçtiğimiz günlerde bir personel alım ilanı yayımlayarak Ankara'da, farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 132 personel alacağını duyurdu.

BAŞVURULARDA SON GÜN !

TÜBİTAK BİLGEM personel alım ilanı başvuruları, bugün (9 Ekim) mesai bitiminde sona erecek. İlana başvuru yapacak adayların başvuruları, "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olarak yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı), Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı), Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.), Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı), Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),  Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü, Askerlik durumunu gösterir belge.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

TÜBİTAK personel alım ilanına başvuracak adayların; Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

 Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak şartları ile pozisyonlara göre talep edilen özel şartları taşımaları gerekiyor.

Yorumlar (0)