TÜBİTAK BİLGEM 217 Memur Personel Alımı Başvurularında Son Gün

TÜBİTAK BİLGEM tarafından yayımlanan 217 memur personel alım ilanına başvurularda sürecin sonuna gelindi. Detaylar haberimizde...

İşçi Alım İlanları 03.10.2017, 08:58 08.02.2019, 18:27
TÜBİTAK BİLGEM 217 Memur Personel Alımı Başvurularında Son Gün

TÜBİTAK BİLGEM, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı ilan ile farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 217 memur personel alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURULARDA SON GÜN !

TÜBİTAK BİLGEM tarafından yayımlanan 127 memur alım ilanına başvurular, 12 Eylül 2017'de başladı ve bugün (3 Ekim 2017) mesai bitiminde sona erecek. Adaylar başvurularını; "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak suretiyle yapacaklar.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı), Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı), Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),  Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı), Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi, Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),  Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü, Askerlik durumunu gösterir belge.

Yorumlar (0)