Akdeniz Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile 23 Eylül’e kadar en az ilköğretim mezunu kadrolu temizlik ve güvenlik personeli alımı yapılacak!

Türkiye İş Kurumu’nun bugün yayınladığı kamu iş ilanlarına göre Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesine en az ilköğretim mezunu 25 temizlik personeli alımıve 40 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 65 personel alımı yapılacak! Alınacak temizlik ve güvenlik personelleri üniversitenin kadrolu işçisi olarak istihdam edilecek olup, tüm sosyal hakları üniversite tarafından karşılanacaktır. Başvurular İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 23 Eylül 2019 tarihine kadar İŞKUR şubelerine şahsen giderek veya haber içeriğinde belirtilen linki tıklayarak online başvuru kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Peki Akdeniz üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

İŞKUR İş İlanları 18.09.2019, 13:41 18.09.2019, 16:07
Akdeniz Üniversitesi İŞKUR aracılığı ile 23 Eylül’e kadar en az ilköğretim mezunu kadrolu temizlik  ve güvenlik personeli alımı yapılacak!

İŞKUR, kamu kurumlarının resmi ilanlarını yayınlayarak binlerce işsize istihdam sağlamaya/aracı olmaya devam ediyor… Türkiye İş Kurumu’nun bugün kendi internet sitesi üzerinden yayınlandığı kamu iş ilanlarına göre; Antalya ili Akdeniz Üniversitesi kendi bünyesinde daimi olarak görevlendirmek üzere 40 güvenlik ve 25 temizlik personeli alımı yapacak. Alınacak personellerin en az ilköğretim ve lise mezunu olmaları gerektiğini belirten üniversite rektörlüğü, başvuruda bulunmak isteyen adayların İŞKUR’a kayıtlı kişiler arasından ve aşağıda belirtilen başvuru şartlarına uyan adaylar arasından seçileceğini belirtti.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, İŞKUR aracılığı ile personel alımı gerçekleştireceğini bu sebeple de başvuruların İŞKUR’un resmi Web sayfası üzerinden iş başvuru kayıtlarının yapılacağı belirtildi. İş Başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, en yakın İŞKUR il/ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek veya aşağıda belirtilen linki tıklayarak, açılan sayfa üzerinden e-devlet şifreniz ile anında iş başvuru kaydınızı online olarak yapabilirsiniz…

Akdeniz Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Sürekli İşçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

Türk vatandaşı olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Kadro ve pozisyonlardaki talepler Antalya ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Antalya’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır. İlçelerdeki ilanlara o ilçede ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.akdeniz.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

TEMİZLİK BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

18 yaşını tamamlamış olmak.

40 yaşından gün almamış olmak.

Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

18 yaşını tamamlamış olmak.

Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracakların aşağıda belirtilen özel şartlara sahip olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

18 yaşını doldurmuş, 29 yaşından gün almamış olmak. (… tarihi sonrası doğumlular)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark +/- 10’dan fazla/eksik olmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR www.iskur.gov.tr) internet sitesi üzerinden ve İŞKUR birimlerinden yapılacaktır.

KURA İŞLEMLERİ

Mesleklere başvuru sayısı alınacak işçi sayısının 4 (dört) katından fazla olan ilanlar için İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 30.09.2019 tarihinde Üniversitemiz Turizm Fakültesi Konferans Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

BELGE TESLİMİ

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların 01.10.2019 – 03.10.2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Rektörlük Binası İşçi Şube Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)

Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

Diploma fotokopisi

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Adaylar, Genel Kültür, Genel Yetenek ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin 08.10.2019 tarihinde Rektörlük Binası 5. Kat Toplantı Salonunda sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sınav Kurulunca açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

İŞE BAŞLAMA

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanlar (işe başlamış olsa dahi şartları taşımayanların işi sonlandırılır) yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; 09.10.2019 tarihi mesai sonuna kadar http://personel.akdeniz.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılan sözlü sınavda asil olarak belirlenenlerin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasına müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

NOT: Alımı yapılacak olan personeller, Üniversitemizin ihtiyaçları kapsamında farklı ilçelerde de görevlendirilebilecektir.

Detaylı Bilgi İçin:

Tel: 0242 2274400 / 01 / 02 / 03 / 04

Dahili: 2811 veya 2603

Temizlik Online Başvuru için burayı tıklayınız

Güvenlik görevlisi alımı için tıklayınız

Yorumlar (0)