04 Eylül 2020 Cuma 14:21
Belediyeye kadrolu en az ilkokul mezunu personel alımı yapılıyor! 18 yaşını tamamlayan adaylar başvurabilir!

Belediyeye kadrolu temizlik görevlisi alımı (Beden İşçisi) için İŞKUR üzerinden alım yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak adaylar için hem genel hem de özel şartlar yayımlandı.

Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak olan Balçova Belediyesi kadrolu beden işçisi alımında adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve beraberinde aşağıda belirtilen şartları taşımış olması gerekiyor. Yayımlanan ilanda Eski hükümlü/TMY personel alımı için de detaylar şu şekilde ifade edilmiştir:

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvuru yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Ülkemizde de görülmekte olan Koronavirüs-COVID-19 salgını nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04.09.2020-08.09.2020 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesinden, e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden başvuru yapacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Eski Hükümlü belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı suretinin sistemde önlü arkalı iki sayfa renkli olarak taratılmış olması gerektiğinden başvuru yapacak adaylar, belgelerini internetten ya da bağlı bulundukları hizmet merkezlerindeki iş ve meslek danışmanlarıyla kontrol etmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı aslı veya aslı gibidir onaylı suretinin sistemde önlü arkalı iki sayfa renkli olarak taratılmış olması gerektiğinden başvuru yapacak adaylar, belgelerini internetten ya da bağlı bulundukları hizmet merkezlerindeki iş ve meslek danışmanlarıyla kontrol etmelidir.

ESKİ HÜKÜMLÜ /TMY ALIMI:

Özel Hususlar:

İlana Başvuru yapan adaylar şartları kabul etmiş olacaktır. İlana Başvurudan önce dikkatle okunması önem arz etmektedir.

İşe Alınacaklar Balçova Belediyesinde çalışacaktır.

1-Türk Vatandaşı Olmak

2-18 Yaşını Tamamlamış olmak

3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.Maddesindeki şartları taşıyor olmak(Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar ,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet Sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olma)

4-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5-Yaptırılacak Güvenlik Soruşturmasından olumlu sonuç almak,

6-Görevini devamlı yapmaya engel olacak hastalığı bulunmamak (Bulaşıcı Hastalık Dahil)

7-Vardiyalı ve dönüşümlü çalışmaya Engel Durumu olmamak,

8-Askerlik ile ilişiği olmamak (Tescilli, muaf, yapmış olmak)

9-Herhangi bir kurumdan emeklilik aylığı almıyor olmak(Malül Aylığı Dahil)

10-Balçova da İkamet ediyor olmak

Beden İşçisi(Temizlik) Şartları;

1-En az İlköğretim en çok İlköğretim Mezunu olmak,

2-18/50 yaş aralığında olmak

3-Beden İşçisi Olmak (Temizlik )

3-Eski Hükümlü olarak yukarıda anılan suçların işlenmediğini ve cezai durumunu gösterir belgenin (Eski Hükümlü Belgesi'nin aslının) teslimi

4-Tmy Belgesinin aslının teslimi

Açıklamalar:

1-Başvuru yapan adayların, ilan sona erdikten sonra talep ile ilgili duyuruları Balçova Belediyesinin Resmi internet sayfasından takip etmeleri önem arz etmektedir.

2-Kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasına Dair Yönetmelik Gereğince; İş Kur tarafından bildirilen başvurular arasından 4 katı Asil, 3 katı Yedek Noter Huzurunda Kura çekimi ile belirlenecektir.

1- Kura İşlemi:

1-Kura İşlemi 16/09/2020 tarihinde saat 14.00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır. Herhangi bir değişiklik olduğunda adaylara Balçova Belediyesi Resmi internet sayfasından (www.balcova.bel.tr) bilgi verilecektir.

2- Kura İşlemi Sonucunda www.balcova.bel.tr internet adresinde istenilen belgeler tam ve eksiksiz olarak yayınlanacak olan teslim tarihinde mutlaka verilmelidir.

3-Yanlış beyanda bulunan ve/veya durumunu belgelemeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Kura İşlemi Sonucunda Asil Adaylara Yapılacak Sözlü Sınav:

Sözlü Sınava Tabi olacaklar Balçova Belediyesi İnternet Sitesinden www.balcova.bel.tr adresinde yayınlanacak ve bu tebligat olarak kabul edilecektir.

3- Sözlü Sınav Açıklaması ve İtirazı

Sözlü Sınava katılacak olan şahıslar Balçova Belediyesi (balcova.bel.tr) internet sitesinden belirlenen gün ve saatte gelmediği takdirde hakkını kaybetmiş olacaktır.

Sözlü Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı sıralaması neticesinde işlem yapılacaktır.

Başarı eşitliği durumunda sırası ile yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Adaylar sınav sonucuna itirazını 3 işgünü içinde yazılı olarak yapabilecektir.

Balçova Belediyesi Resmi İnternet sitesi www.balcova.bel.tr üzerinde yapılan tüm açıklamalar tebligat yerine geçecek; ayrıca kişilere tekrar tebligat yapılmayacaktır.

4- Atama İşlemleri:

Sınav Kurulunca; kadro sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Güvenlik Soruşturması biter bitmez En geç 7 işgünü içerisinde kazananların işbaşı yaptırılması sağlanacaktır.

Belediyenin yayımlamış olduğu personel alım ilanını yakından incelemek ve başvuruda bulunmak için TIKLAYIN

Son Güncelleme: 04.09.2020 14:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.