23 Eylül 2019 Pazartesi 15:22
DSİ, TKİ başta olmak üzere 7 kamu kurumu İŞKUR aracılığı ile KPSS'siz 114 daimi işçi alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 23-27 Eylül tarihleri arasında 7 kamu kurumuna daha işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan yeni ilanlara göre, DSİ 13.Bölge Saymanlık Müdürlüğüne, Iğdır Üniversitesine, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İliç Belediyesine, Mesleki Yeterlilik Kurumuna, Bartın Üniversitesine, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğüne, vasıflı ve vasıfsız işçi alımı, temizlik personeli alımı, kamyon şoförü, elektrikçi, teknisyen, tekstil mühendisi, büro işçisi ve büro memuru, makine montaj elemanı,  tekniker, vinç operatörü, madenci ve daha birçok meslek alanlarından toplamda 114 kamu işçisi alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Aşağıda bugün İŞKUR’un internet sayfası üzerinden yayınlanan kamu kurumlarının personel alımı ilanları ve bu ilanlara başvuru yapabilmeniz için linkler belirtilmiştir. Belirtilen linklere tıklayarak İŞKUR şubelerine gitmeden e-devlet şifreniz ile giriş yaparak online iş başvuru kaydınızı oluşturabilirsiniz. Bunun için İŞKUR’a kayıtlı olmanız ve ilan içeriğinde belirtilen özel koşulları taşımanız yeterlidir.

DSİ 13.BÖLGE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

En az ilköğretim mezunu 1 vasıfsız işçi alımı

MEB Onaylı, Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen Boyacılık (İNŞAAT) Sertifikası olan Eski Hükümlü/TMY.

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu olmamak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005174209&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005174209&isyeriTuru=Kamu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

En az ilköğretim okulu 15 temizlik personeli alımı

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.

3. Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.

4. Ortaöğretim, ilköğretim/ortaokul ve ilkokul eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir.

5. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar asil, dört katı kadar yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.

6. Aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri ve diğer her türlü duyurular www.igdir.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

10. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından belirlenecektir.

11. Sürekli işçi alımımız il düzeyinde (Iğdır ilinde ikamet şartı zorunludur) alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1. Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadroda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005175195&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005175195&isyeriTuru=Kamu

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

En az lise mezunu 1 büro işçisi alımı

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

Asıl adaylar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip göreve başlatılacaklardır.

Adaylar bütün duyuruları ve sonuçları (kura sonuçlarını, mülakat sınavının yerini, tarihini, saatini ve mülakat sınav sonuçları ile gerekli görülebilecek diğer duyuruları) Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün internet sayfası olan www.duzce.tarimorman.gov.tr adresinden takip edeceklerdir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005174105&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005174105&isyeriTuru=Kamu

İLİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

En az lisans mezunu 1 büro memuru alımı

Talebe başvuruda bulunacak olan adayların:

1- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

2- Mahalli idareler bünyesinde büro memuru mesleğinde en az 3 yıl çalışmış olmak,(kişi bu tecrübesini çalıştığı kurumdan alacağı resmi yazı ve sgk hizmet dökümü ile belgelendirmesi gerekir)

Ayrıntılı bilgi için: İliç belediye başkanlığı:04467112003, Erzincan Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) 04462141961 (dahili:119-120-126-150-156-159)

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005173637&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005173637&isyeriTuru=Kamu

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri Fakültesi Tekstil Tekn.ve Tasarımı Fakültesi mezunu 1 Tekstil Mühendisi alımı;

En az dört yıl süreli lisans eğitimi veren yurt içinde veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun Mühendislik Fakültelerinin Tekstil Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

En az 3 yıl deneyime sahip olmak.

Yaygın olarak kullanılan bilgisayar büro yazılımlarını kullanma becerisine sahip olmak.

02/04/2008 tarihli ve 26835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşıyor olmak.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005172960&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005172960&isyeriTuru=Kamu

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

En az ilköğretim mezunu 5 Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi alımı;

Doğalgaz kalorifer ateşçisi belgesine sahip olmak (başvuru sayısının istenilen personel sayısından daha az olması durumunda kura çekilişi yapılmayıp, adaylar mülakata davet edilecektir)

30/4/2020 tarihine kadar çalıştırılmak üzere geçici statüde işe alım olacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005172831&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005172831&isyeriTuru=Kamu

TKİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OSTİM 5)

En az lise mezunu 3 Vinç Operatörü alımı

Çalışma Yeri: Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / Kütahya/Tavşanlı

İş Güvenliği ve Sağlığı bakımından ÇOK TEHLİKELİ işyeri sınıfına uygun.

Kura yeri İl Müdürlüğümüzün resmi internet sitesi olan www.gli.gov.tr de yayınlanacaktır.

Ücret: Başlangıç Asgari Ücret, Sendika üyesi olunca TKİ'nin unvan grubuna göre belirlenen ücreti.

Adayların; G sınıfı Sürücü Belgesi ile birlikte MEB onaylı Mobil Vinç Operatörü Sertifikasına veya G- Mobil Vinç Sürücü Belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169785&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169785&isyeriTuru=Kamu

En az lise mezunu 2 Manevracı-Harmancı (Maden) alımı

Çalışma Yeri: Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğüne tabi

Kura yeri İl Müdürlüğümüzün resmi internet sitesi olan www.cli.gov.tr de yayınlanacaktır.

Ücret: Başlangıç Asgari Ücret, Sendika üyesi olunca TKİ'nin unvan grubuna göre belirlenen ücreti.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169009&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169009&isyeriTuru=Kamu

En Az Lise Mezunu 13 Elektrikçi Alımı;

Çalışma Yeri: Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğüne tabi

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005168874&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005168874&isyeriTuru=Kamu

En Az Lise Mezunu 25 Madenci Alımı

Çalışma Yeri: Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / Manisa/Soma

İş Güvenliği ve Sağlığı bakımından ÇOK TEHLİKELİ işyeri sınıfına uygun.

Kura yeri İl Müdürlüğümüzün resmi internet sitesi olan www.eli.gov.tr de yayınlanacaktır.

Ücret: Başlangıç Asgari Ücret, Sendika üyesi olunca TKİ'nin unvan grubuna göre belirlenen ücreti.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169120&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169120&isyeriTuru=Kamu

En Az Önlisans Mezunu 3 Maden Teknikeri Alımı

Çalışma Yeri: Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / Manisa/Soma

İş Güvenliği ve Sağlığı bakımından ÇOK TEHLİKELİ işyeri sınıfına uygun.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169239&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169239&isyeriTuru=Kamu

En Az Lise Mezunu 5 Buldozer (Dozer) Operatörü Alımı

Çalışma Yeri: Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / Manisa/Soma

İş Güvenliği ve Sağlığı bakımından ÇOK TEHLİKELİ işyeri sınıfına uygun.

Adayların; G sınıfı Sürücü belgesine veya MEB onaylı Buldozer Operatörlüğü Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169285&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169285&isyeriTuru=Kamu

En Az Lise Mezunu 20 Kamyon Şoförü Alımı

Sürücü Belgesi yeni ise, C ve G sınıfı Sürücü belgesi; Sürücü Belgesi eski ise, D, E ve G sınıfı Sürücü belgesi veya ''Ağır Kamyon veya Kaya Kamyon Operatörlüğü Yetki Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169445&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169445&isyeriTuru=Kamu

En az Lise Mezunu 4 İş Makineleri Operatörü Alımı

Adayların G sınıfı ehliyete veya İş Makinesi Operatörlüğü Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169479&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169479&isyeriTuru=Kamu

En Az lise Mezunu 2 Elektronik Teknisyeni

Çalışma adresi; Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / Kütahya/Tavşanlı

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169524&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169524&isyeriTuru=Kamu

En Az Lise Mezunu 3 Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni Alımı

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169644&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169644&isyeriTuru=Kamu

En Az Lise Mezunu 10 Makine Bakım Ustası Alımı

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169691&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005169691&isyeriTuru=Kamu

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.