18 Haziran 2020 Perşembe 17:23
Hastanelere KPSS şartsız klinik destek elemanı alınıyor! Başvurular 19 Haziran'da bitiyor!

Hastanelere KPSS şartsız klinik destek eleman alım ilanı yayımlandı. Kamuya ve özel sektörlere yapılacak olan alımda adaylardan bir takım şartlar istenecek. Başvurularda bulunmak isteyenler için başvuru şekli, son başvuru tarihi ve alım yapılacak illeri aşağıda bulabilirsiniz.

Klinik destek elemanı olarak yapılacak alımlara başvuruda bulunmak için İŞKUR'a üye olmak gerekiyor. Sisteme üye olduktan sonra aktif işsiz bir şekilde başvuru şartlarını taşıdığınız ilanlara online olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

YAYIMLANAN İLANLAR

İŞKUR üzerinden Klinik destek elemanı olarak 2 ilan bulunmaktadır. Özel sektörde yapılacak olan alımın detayları şu şekilde:

İş Tanımı: "Klinik araştırma çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerde hekim ve sponsora gerekli desteği vermek, hasta vizitlerini organize etmek, sistemlere veri girişlerini sağlamak ve biyolojik materyal gönderimini organize etmek iş tanımının başlıcalarıdır"

Nitelik ve Beceriler: "İyi derecede İngilizce bilen. Office programlarını aktif bir şekilde kullanabilen, iletişimi kuvvetli, planlama konusunda başarılı, kriz yönetebilir arkadaşlar ile çalışmak isteriz"

Başvuruda bulunmak ve ilan detaylarını incelemek için TIKLAYIN

ÜNİVERSİTEYE ALIM

Özel sektörde yayımlanan ilanın yanında Kocaeli Üniversitesi'ne kadrolu alım da yapılmaktadır. Üniversitenin alım detayları şu şekilde:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

11) Noter kurasıyla belirlenen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, işçi alımını gerçekleştirilecek olan Kamu Kurum ve Kuruluşunun http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak;

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak.

4) Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.

5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak.

7) Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında sakınca olmadığına dair durumunun tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.

8) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

9) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

KURA VE SÖZLÜ SINAV – ATAMA İŞLEMLERİ

1) COVİD-19 Kapsamında YÖK Başkanlığı tarafından yayımlanan “Koronavirüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılmayacaktır. Kura çekimi Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak olup adaylar kura çekimini 26/06/2020 tarihinde saat 09:00’da https://www.youtube.com/channel/UCNYjYvhf_oa3fFgU0-nwE_Q adresinden canlı olarak izleyebileceklerdir.

2) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, tüm meslek alımları için sözlü sınav tarihi, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Kocaeli Üniversitesi’nin http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php internet adresinde ilan edilecektir. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

3) Asil listede olup ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

4) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Bu kişilerin yerlerine yedek listenin ilk sırasından yer alan adaydan başlamak üzere ve talep şartlarını taşıması halinde ataması yapılacaktır.

6) Yedekten çağırılacakların listesi dönemler halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php internet adresinde ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Klinik Destek Elemanı Mesleğinin İş Tanımı

1) Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini ve sedye, tekerlekli sandalye, acil müdahale arabası, çamaşır arabası gibi hareketli malzemelerin günlük olarak temizliğini yapmak.

2) Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.

3) Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak.

4) Görevlendirildiği birimlerin her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirmek.

5) Bir üst amirinin ve Hastane Yöneticisinin verdiği diğer yasal görevleri yerine getirmek.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

Kocaeli Üniversitesi alım detaylarını incelemek ve başvuruda bulunmak için TIKLAYIN

Son Güncelleme: 18.06.2020 17:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.