03 Ekim 2019 Perşembe 00:10
İŞKUR aracılığı ile 13 kamu kurumuna 07 Ekim 2019'a kadar KPSS şartsız memur alımı yapılacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 01 – 07 Ekim 2019 tarihleri arasında 350 memur alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya e-şube ile İŞKUR iş ilanları internet sayfası üzerinden online yapılmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylardan KPSS şartı istenmemekle birlikte, en az ilköğretimliseönlisans ve lisans mezunu adaylara göre farklı meslek alanlarından iş imkanları bulunmaktadır.

MEMUR-İŞÇİ ALIMI YAPAN KAMU KURUMLARI

1 - Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

2 - Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü

3 - TÜLOMSAŞ A.Ş

4 - TC. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik İzmir İl Müdürlüğü

5 - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

6 - DENİZ K.K. İSTANBUL BAK. ONR. İS. K.LIĞI UMURYERİ

7 - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bölüm

8 - Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü

9 - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

10 - Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

11 - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

12 - Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

13 - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların tüm ilanlara başvuruda bulunabilmesi için, öncelikli olarak aşağıda belirtilen genel başvuru şartlarına uygun olmaları gerekmektedirler.

1 – T.C vatandaşı olmak,

2 – Herhangi bir kurumdan emekli olmamış olmak veya emekli olmaya hak kazanmamış olmak,

3 – Kamu haklarından mahrum olmamak,

4 – İŞKUR’da işsiz kaydı bulunmak,

5 – Affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı herhangi bir suçtan hüküm almamış olmak,

6 – 18 yaşını doldurmuş olmak,

Yukarıda bulunan kamu kurumlarının ilanlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir. İŞKUR sayfasında belirtilen tüm iş ilanlarını görüntüleyebilmek ve hemen başvuruda bulunabilmek için hemen BURAYI TIKLAYINIZ>

Açılan sayfada iş türü yazılan yeri ‘’kamu’’ olarak işaretleyip ‘’ara’’ butonuna basınız. Ara butonuna bastığınızda, açılan sayfada, yukarıda isimleri belirtilen kamu kurumlarının yayınladığı iş ilanlarını görmüş olursunuz. Buradan da istenilen kamunun iş ilanı tıklayarak adaylardan istenilen özel başvuru koşullarını öğrenebilir ve e-devlet şifreniz ile giriş yaparak online başvuru kaydınızı anında yapabilirsiniz.

NOT: Herbir kamu kurumunun son başvuru tarihi farklıdır. 

BİTLİS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

04.10.2019

Beden işçisi alımı

Açık iş sayısı kadar asil ve yedek aday 10/10/2019 tarihinde saat 15:00'te Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü 3. katında bulunan Konferans Salonunda Noter kurası ile belirlenecektir.

Kura sonuçları, sınav tarihi ve diğer duyurular;

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nün (www.bitlis.pol.tr) internet adresinde tebligat mahiyetinde yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

77 personel alımı

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 30.09.2019 – 04.10.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı, Elektrik Teknisyeni, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Teknisyeni/Elektromekanik Taşıyıcılar Teknisyeni, Kaynak Teknisyeni, Sıhhi Tesisatçı, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni, Grafik Teknisyeni, Haberleşme Sistemleri Teknisyeni/Telekomünikasyon Teknisyeni, Güvenlik Görevlisi, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Erkek Berberi/Erkek Kuaförü, Hastane Hizmetlisi ve Temizlik Görevlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

04.10.2019

1 Aşçı alımı

Tekirdağ İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve 4 (Dört) katı kadar yedek aday için noter huzurunda 09.10.2019 tarihinde saat 15:00'da Gündoğdu Mah. Murat Sok. No:14’te bulunan Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Son başvuru tarihi; 04.10.2019

1 Makine Teknolojisi Teknisyeni, 2 Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri), 5 Güvenlik Görevlisi, 27 Hizmetli (Kamu Kuruluşları), 2 Bahçıvan olmak üzere 40 personel alımı

BALIKESİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

07.10.2019

4 Aşçı yardımcısı

En az son 6 aydır Balıkesir ilinde ikamet ediyor olmak.

Başvuru Özel Şartları

1. Aşçı Yardımcısı mesleğine yönelik olarak yetkili kurumlardan alınmış diploma, sertifika ve diğer belgelere sahip olmalıdır.

2. Aşçı yardımcısı olarak çalışacakların vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamalıdır.

3. Bu ilanla işe alınan işçiler 5 (beş) yıl süre il dışı nakil talebinde bulunamazlar.

Noter Kurasına Gireceklerden İstenecek Belgeler

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. TC Kimlik Numaralı adli sicil kaydı.

3. Vukuatlı Nüfus kayıt örneği.

4. Öğrenim belgesinin onaylı örneği. (Noter ya da aslı gibidir onaylı)

5. Terörle Mücadelede Yaralanan adaylar (TMY) için adayın Terörle Mücadelede Yaralandığını gösteren komutanlık yazısının aslı ya da onaylı örneği.

6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

7. Aşçı yardımcılığı görevi için, yetkili kurumlardan alınmış belge / sertifikaların aslı ve fotokopisi.

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumumdan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak belge.

9. 3 adet vesikalık, 2 adet biyometrik fotoğraf.

10. Sözlü sınavda (mülakatta) başarılı olan adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair ‘’Sağlık Kurulu Raporu’’ aslı yada onaylı örneği.

NOT: Adaylar yukarıda belirtilen belgeleri 11/10/2019- 18/10/2019 tarihleri arasında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Atama Birimine elden teslim edecekler, belge vermeyen veya eksik belgesi olanlar Noter Kurası ve sözlü sınava alınmayacaktır. Ayrıca posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Diğer yandan gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Belgesi kabul edilenler, aşağıda yer alan ‘’İŞ TAKVİMİ'n de belirtilen tarihlere göre sonraki süreçleri takip edebileceklerdir.

Sözlü Sınav İşlemleri

1. Sözlü sınav (mülakat) 25/10/2019 tarihinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda saat 10:00' da yapılacaktır. Bu konu aynı zamanda Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasından ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapısına asılan duyurulardan da takip edilebilir.

2.Sözlü sınav, adayların istihdam edileceği meslek ve görevlerle ilgili konulara ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

3.Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve bir o kadar da yedek aday belirlenecek; işe başlamayanlar ile deneme süresi içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılacaktır.

4.Asil ve yedek adaylar http://balikesir.meb.gov.tr internet sayfası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapısına asılan duyurudan takip edilebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 takvim günü içerisinde sınav kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sınav kurulunca 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve adresi olmayan dilekçe, kargo, e-posta, faks veya diğer usuller ile yapılan itirazlar ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Göreve Başlama İşlemleri

1.Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Müdürlüğümüzce belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır.

2.Göreve başlayan işçiye 30 günlük deneme süresince asgari ücret, daha sonra taraf sendikaya üye olması halinde de toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre ödeme yapılacaktır.

İş Takvimi

11/10/2019/

18/10/2019

Adayların MEB İl Müdürlüğü Personel Atama Bürosu’na belge teslimi; 21/10/2019

Noter Kurasına Girecek Aday Listesinin İlanı; 22/10/2019

Noter Kurası (Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Saat: 14:30)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

07.10.2019

1 Garson alımı

1-2527 sayılı Tük Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile Türk vatandaşı olmak.

2-18 yaşını tamamlamış olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4-Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6-Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Başvuru yapacak olan adayların Gaziantep il sınırları içinde ikamet ediyor olması.

9-Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10-Adayların başvurunun son günü itibariyle duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kodlarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

11-İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

12-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

13-Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar:

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartı ile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezası olan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikab, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlanılanlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

14-Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

Durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarında alınan engelleler için sağlık kurulu raporu ile (doğuştan ya da sonradan herhangi bir neden ile bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmalık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde %40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu)belgelendirmeleri gerekmektedir.

15-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kurasına ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular İŞKUR internet sitesinden 01/10/2019-05/10/2019 tarihleri arasında online olarak veya İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine şahsen başvurularak yapılacaktır.

KURA İŞLEMLERİ

Ekli listede kayıtlı meslek kolları için İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınarak, açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Kura, noter huzurunda 10.10.2019 tarihinde Gaziantep SGK İl Müdürlüğü Hizmet Binasının (-1) katında bulunan konferans salonunda saat 10:00 da yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

İlan edilecek nihai listede yer alan 4 (Dört) katı kadar asıl adayın sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak, açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanarak yerleştirme yapılacaktır.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için,100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz (www.sgk.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için posadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili Merkez Teşkilatında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir.(Posta, kargo ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.) Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık ve doğum mazereti ile belgelerini teslim etmeye gidemeyecek olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydı ile) belgelerini yakınları aracılığı ile teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alına adayların, güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırmasının sonuçlanmasını mutakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek olanların bu durumlarını belgelendirmeleri halında kanunun mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.