İŞKUR en az ilkokul mezunu vasıflı vasıfsız 8 bin 854 daimi işçi alımı için tam 2 bin 158 iş ilanı yayınladı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 14 – 30 Ağustos arasında tam 8 bin 854 işçi alımı yapacak. İŞKUR tarafından yapılan bildiride, en az ilkokul mezunu binlerce kişiye iş istihdamı sağlanacağı söylendi. Vasıflı ve vasıfsız olmak üzere, Türkiye’nin onlarca şehrinde beden işçisi alınacağını bildiren İŞKUR, başvuruların başladığını ve başvuru yapmak isteyen adayların, İŞKUR şubelerine gitmeden web sayfası üzerinden online başvuru yapabileceklerini belirtti. İşçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için aşağıda başvuru sayfasına ait link verilmiştir. Belirtilen linki kullanarak hangi ilde işçi alımı yapıldığını görebilir ve kriterinize uygun iş ilanına anında başvuru yapabilirsiniz. İşçi alımı ile ilgili adaylardan istenilen şartlar, adaylara sunulan sosyal haklar ve diğer detaylar her bir iş ilanı içeriğinde ayrı ayrı olarak belirtilmekle birlikte her bir iş ilanının son başvuru tarihi farklıdır. İşte detaylar….

İŞKUR İş İlanları 14.08.2019, 14:32
İŞKUR en az ilkokul mezunu vasıflı vasıfsız 8 bin 854 daimi işçi alımı için tam 2 bin 158 iş ilanı yayınladı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye genelinde toplamda bugünden geçerli olmak üzere 30 Ağustos 2019 tarihine kadar 8 bin 854 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Alınacak işçiler çeşitli fabrikalarda, imalat tesislerinde ve çeşitli kurumsal şirketlerde daimi olarak görevlendirileceklerdir. Vasıflı ve vasıfsız işçi alımları için istenilen başvuru şartları her bir ilan içeriğinde farklı olarak belirtilmiştir.

Türkiye’de özel sektörde faaliyet yürüten birçok şirket, işçi ve personel ihtiyaçlarını İŞKUR üzerinden sağlamaktadır. Türkiye’nin tek resmi iş bulma kurumu olan İŞKUR’da, özel şirketlerden gelen bu personel ihtiyacı talepleri doğrultusunda, işveren ve işçi arasında aracılık etmektedir. Bu bağlamda İŞKUR’un açık iş ilanlarında sadece beden işçisi arayan firmalara ait toplamda 2 bin 158 iş ilanı bulunmaktadır. Başta İstanbul, İzmir, Konya, Ankara, Antalya olmak üzere yaklaşık 68 şehirde toplamda 8 bin 854 işçi alımı yapılması planlanmaktadır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

Affa uğramış olsa bile devlet güvenliği aleyhine suç işlememiş olmak,

Herhangi bir kurumda malulen emeli veya emekli olmaya hak kazanmamış olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular İŞKUR il/ilçe şube müdürlüklerine şahsen gidilerek veya aşağıda belirtilen linkler üzerinden online yapılabilmektedir. İstediğiniz ilana online başvuru yapabilmeniz için öncelikle İŞKUR’a kayıtlı olmanız gerekmektedir. Eğer İŞKUR’a kaydınız varsa, aşağıda belirtilen linki tıklayarak Türkiye genelinde hangi illerde hangi firmaların işçi alımı yaptığını görebilir ve hemen ilgili iş ilanının üzerini tıklayarak e-devlet şifreniz ile anında kayıt yaptırabilirsiniz. Eğer İŞKUR’a kaydınız yoksa aşağıda İŞKUR’a kayıtların nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

İşçi alımı ile ilgili tüm ilanları görüntüleyebilmek için belirtilen linkin üzerini tıklayınız

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=1440

İŞKUR'A KAYIT NASIL YAPILIR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.

KAYIT KOŞULLARI

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

ENGELLİ KAYDI

Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin, engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından yoksun olduklarını, 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikle belirlenen yetkili sağlık kuruluşlarının birinden alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

ESKİ HÜKÜMLÜ KAYDI

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.

ÖNCELİKLİ GÖNDERME HAKKINA SAHİP OLANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan öncelikliler normal statüde işlem görecektir.

KAYITLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak “İş Arama/Kayıt Durumu” menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Kurum sitesine üye olmak isteyenler “Üyelik Sözleşmesi” başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.

İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.

Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.

Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.

Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.

Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.

Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.

Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz.

Yorumlar (1)
Mesut 4 ay önce
adana kozan varmi