Sütçüler Belediyesi İlk Kez İtfaiye Eri Alımı Yapacak İşte Başvuru Şartları

Sütçüler Belediyesi, İŞKUR üzerinden itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Kamu Memur Alım İlanları sayfasında yer alan ilanda, Isparta Sütçüler Belediyesi tarihinde ilk defa yapılacak atamanın detayları ve itfaiyeci olmak isteyen adayların başvuruda bulunabilmesi için gerekli şartlar yer aldı. İlanda özellikle adayların KPSS P3 puan türünden en az 55 puan almaları gerektiğine vurgu yapılıyor. Başvuru şartları ve ilanla ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde yer alıyor.

İŞKUR İş İlanları 04.09.2019, 13:55 04.09.2019, 13:55
Sütçüler Belediyesi İlk Kez İtfaiye Eri Alımı Yapacak İşte Başvuru Şartları

Isparta İli Sütçüler Belediyesi İŞKUR üzerinden memur alımı ile ilgili ilan yayınladı. İlana göre Isparta Sütçüler Belediyesi, bay/bayan olarak 4 itfaiye eri alımı yapacak. İtfaiyeci olmak isteyen adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmaları ve en az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olması gerekiyor.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Isparta İli Sütçüler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Sütçüler Belediyesinin boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

e. İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

• İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.sutculer.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

•KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

• Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

• 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Yorumlar (0)