TÜBİTAK İŞKUR üzerinden KPSS’siz Güvenlik Görevlisi Alımı yapacak!

İŞKUR, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirmek üzere özel güvenlik görevlisi koruma meslek elemanı alımı yapacak. 27 Yaşını bitirmemiş ve Silahlı Özel Güvenlik Belgesi olan ve aşağıda belirtilen kriterlere uyan herkes başvuruda bulunabilecek! TÜBİTAK’ın, İŞKUR’un açık iş ilanları kategorisi sayfasında yayınlandığı ilan bilgilerine göre, alınacak güvenlik personelleri, devlet kadrosunda memur olarak görevlendirilecek olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıda belirtilen adrese belirtilen süreler içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir. TÜBİTAK aynı zamanda lise mezunu destek personeli alımı da yapmaktadır. Destek personeli alımı için detaylar ilan haberinin altında belirtilmiştir. Destek personeli alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar içinde İŞKUR'un resmi web sayfasına ait başvuru linki ilan altında verilmiştir.

İŞKUR İş İlanları 28.08.2019, 13:22 28.08.2019, 13:40
TÜBİTAK İŞKUR üzerinden KPSS’siz Güvenlik Görevlisi Alımı yapacak!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK), bugün Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi web sayfası üzerinden personel alımına ilişkin yeni bir ilan yayınladı. İlana göre TÜBİTAK, İŞKUR aracılığı ile kendi bünyesinde görevlendirmek üzere kadrolu güvenlik görevlisi alımı yapacaktır. TÜBİTAK güvenlik personeli alımı için adayların aşağıda belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde görev almak üzere 4857 sayılı İş Kanunu’na tabii olarak çalışacak TMY statüsünde Memur (Koruma) olarak çalışmak üzere personel istihdam edilecektir.

ARANILAN ŞARTLAR:

T.C. Vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Askerlikle herhangi bir ilişiği bulunmamak

Son başvuru tarihi itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak.

Silahlı özel güvenlik Görevlisi Kart sahibi olmak,

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Önlisans mezunu olmak

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ:

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adayların Ek-1’de yer alan belgeleri, 02/09/2019 tarihinden itibaren 09/09/2019 tarihi mesai bitimi saat 17:30’a kadar uzay.ik.iskur@tubitak.gov.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

TALEP EDİLEN BELGELER

1.TÜBİTAK İş Başvuru Formu

2.Özgeçmiş

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4.Diploma fotokopisi

4.Askerlik Belgesi

5.Sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı

6.Silahlı Özel Güvenlik Belgesi Fotokopisi

GENEL HUSUSLAR:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Son başvuru tarihi 09/09/2019 mesai bitiminden sonra yapılan başvurular ile e-postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Belgelerini göndermeyen ya da eksik gönderenler ile geçersiz başvurular kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

TÜBİTAK'ın İŞKUR üzerinden yayınladığı ilan hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıda belirtilen linki tıklamanız yeterlidir

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005121614&isyeriTuru=Kamu

TÜBİTAK'ın İŞKUR üzerinden yayınladığı diğer ilanlar

İŞ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

İstenilen İş Gücü Sayısı: 2 (İki) kişi
Eğitim Durumu: LİSE VEYA DENGİ OKUL
Statü: Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY)
Hizmet Grubu: Usta (Destek Personeli / Yardımcı Hizmetler)
Görev Yeri: Gebze / KOCAELİ

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.
3) Kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
5) Sorumluluk sahibi ve dikkatli olmak.
6) Ekip çalışmasına yatkın olmak.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Alanında en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005121734&isyeriTuru=Kamu

Yorumlar (1)
Adam kayıran 4 ay önce
Şaka gibi neden ilan veriyorsunuz ki alın işte akrabalarınızı işe olsun bitsin