07 Ekim 2019 Pazartesi 16:22
Yıldız Teknik Üniversitesi 11 Ekim’e kadar İŞKUR üzerinden 16 daimî işçi alımı yapacak!

Kamu kurumlarından olan Yıldız Teknik Üniversitesi, bugünden başlamak üzere16 daimi işçi alımı yapacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sayfası üzerinden yapılacak olup, başvuru yapmak isteyen adayların en geç 11 Ekim 2019 tarihine kadar İŞKUR şubelerine şahsen giderek veya aşağıda belirtilen linki tıklayarak online başvuru kayıtlarını oluşturmaları gerekmektedir.

HANGİ MESLEK GURUPLARINDAN İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

1 Demirciler, Şahmerdancılar ve Pres Operatörleri, 2 İnşaat İşçisi, 1 Sıhhi Tesisatçı, 1 Marangoz, 1 İnşaat Boyacısı/Boyacı ve 10 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplamda 16 işçi alımı yapacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

şartları aranır.

1 – TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI İÇİN;

Alanında en az 6 ay tecrübeye sahip olduğunu belgelemek(bonservis)

Başvuru Dilekçesi

Atama Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Fotoğraf (2 adet)

Erkek adaylar için askerlik şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197798&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197798&isyeriTuru=Kamu

2 - DEMİRCİLER, ŞAHMERDANCILAR VE PRES OPERATÖRLERİ ALIMI İÇİN;

Usta demirci; kaynak, kesim ve montaj işleri alanında çalışmak üzere,

1-alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek(bonservis)

2-çalışacağı alana ilişkin MEB den onaylı mesleki eğitim belgesine sahip olmak

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197137&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197137&isyeriTuru=Kamu

3 – İNŞAAT İŞÇİSİ ALIMI

Sıva, kalıp, duvar delme/kırma, fayans ve kalebodur örme işlerinde çalışmak üzere;

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197198&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197198&isyeriTuru=Kamu

4 – SIHHİ TESİSATÇI ALIMI

Alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek(bonservis)

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197187&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197187&isyeriTuru=Kamu

5 – MARANGOZ ALIMI İÇİN

Usta marangoz; makinede kesim ve montaj işleri alanında çalışmak üzere;

1-alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek(bonservis)

2-çalışacağı alana ilişkin MEB’den onaylı mesleki eğitim belgesine sahip olmak

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197718&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197718&isyeriTuru=Kamu

6 - İNŞAAT BOYACISI/BOYACI ALIMI

Boya teknisyeni; binaların boya, badana, alçı, sıva, tamirat işleri ve bakım onarımı alanında çalışmak üzere;

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197760&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005197760&isyeriTuru=Kamu

TALEBE BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Ek-1 tablosunda dağılımı gösterilen kadrolara sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde herhangi bir İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu, yabancı dil vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.

Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

ÖZEL ŞARTLAR

Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, tecilli veya muaf olmak).

İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları ya da belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasına engel sağlık sorunu olmamak.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.

Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yildiz.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir.

Sözlü sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.yildiz.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet adresinde (http://www.prs.yildiz.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturmasının sonuçlanmasını müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesine müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.