5 Kalkınma Ajansı KPSS'li ve KPSS Şartsız Personel Alımı Yapıyor

5 farklı kalkınma ajanslarına farklı pozisyonlarda personel alımları yapılıyor. Alım yapan ajanslar, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 07.09.2017, 10:01 08.02.2019, 16:08
5 Kalkınma Ajansı KPSS'li ve KPSS Şartsız Personel Alımı Yapıyor

Fırat Kalkınma Ajansı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Mevlana Kalkınma Ajansı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, personel alımları yapıyor.

Kalkınma ajansı personel alım ilanlarına hem KPSS puanı ile hem de KPSS şartsız tecrübeyi gösterir belge ile başvuru yapılabiliyor.

Genel Başvuru Şartları:

* Türk vatandaşı olan, kamu haklarından mahrum bulunmayan

* Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmayan

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olan

* Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş ya da en az 1 (bir) yıl süre ile askerlik hizmetinin tecil edilmiş olması durumlarından herhangi birinde bulunan

* Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan adaylar, Kalkınma Ajansı personel alım ilanlarına başvuru yapabiliyor.

Yorumlar (0)