Ahiler Kalkınma Ajansı Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

Ahiler Kalkınma Ajansı, yayımladığı bir ilan ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Detaylar haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 31.10.2017, 00:40 08.02.2019, 20:08
Ahiler Kalkınma Ajansı Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

Ahiler Kalkınma Ajansı, yayımladığı bir ilan ile 3 farklı kadroda kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 

Yayımlanan ilanda yer alan kadrolar, adaylarda aranan şartlar ve diğer detayları siz ziyaretçilerimize aşağıda aktarıyoruz. 

ALIM YAPILACAK KADROLAR

* Uzman Personel, 11 kişi

* İç Denetçi, 1 kişi

* Destek Personeli, 4 kişi

GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

e) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, ya da muaf olmak ya da son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olduğunu belgelemek, g) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

BAŞVURU SÜRECİ

* Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanına başvurular, 20/11/2017 – 30/11/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yorumlar (1)
Hafize 2 yıl önce
Tamamda nasıl başvuruluyor?... İnternetten vs