Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvuruları Başladı

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan personel alım ilanına başvurular başladı. Personel alım ilanına kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde...

Kalkınma Ajansı Alım İlanları 20.11.2017, 11:01 08.02.2019, 21:49
Ahiler Kalkınma Ajansı Personel Alımı Başvuruları Başladı

Ahiler Kalkınma Ajansı, geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde bir ilan yayımladı.

Yayımlanan ilana göre; dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan, 11 Uzman Personel, 1 İç Denetçi ve 4 Destek Personeli alımı yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Ahiler Kalkınma Ajansı personel alım ilanına başvurular bugün (20 Kasım) başladı ve 30 Kasım 2017 mesai bitimine kadar Ahiler Kalkınma Ajansı Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi No: 42/1 50100 Merkez-Nevşehir adresine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

*  İş Talep Formu

* Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı veya kurum onaylı sureti, barkodlu E-Devlet çıktısı veya şahsen başvurularda aslı ibraz edilmek üzere fotokopisi

* Hukuk fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesinin fotokopisi

* Üç adet vesikalık fotoğraf

* KPSS puanı ile başvuracak Uzman Personel ve İç Denetçi adayları için KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da resmi onaylı sureti

* Uzman Personel ve İç Denetçi adayları için YDS/KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da resmi onaylı sureti

* T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

* Özgeçmiş

* KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak Uzman Personel ve İç Denetçi adayları ve tüm Destek Personeli adayları için iş tecrübelerini gösteren SGK İş döküm belgesinin aslı

*  Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı

* Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınacak adli sicil belgesi

* Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı

* Tercih sebebi olan hususlar için destekleyici bilgi ve belgeler

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

* Türk vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

* Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

* Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak

* Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, ya da muaf olmak ya da son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olduğunu belgelemek

* Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

Yorumlar (0)